35. Pielgrzymka Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej

DSCF8450

Od wspólnej modlitwy podczas Mszy św. archikatedrze Świętej Rodziny rozpoczęła się dziś (10 października) 35. Pielgrzymka Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Eucharystię, której przewodniczył metropolita częstochowski, abp Wacław Depo, koncelebrowali m. in. abp senior Stanisław Nowak oraz bp Antoni Długosz. Wraz z nimi modliło się kilkuset kapłanów z terenu archidiecezji.
Jeszcze przed rozpoczęciem Mszy św. abp Depo wyraził radość z tradycji pielgrzymkowej kapłanów. – Ja się cieszę, że wchodzę w tę tradycję Kościoła częstochowskiego już od kilku lat, bo ta pielgrzymka jest już trzydziestą piątą. Zrodziła się ona na pewno z pewnych potrzeb zarówno osobistych, jak i wyzwań, które szły przez Kościół w tamtym czasie (…). Dlatego nasze problemy, które związane są z dzisiejszą sytuacją, a więc z kryzysem rodziny, kryzysem moralności, powodują, że nas również to dotyka i nie możemy tego ominąć, dlatego każde zawierzenie, jako ufna modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej, jest dla nas pewną siłą i umocnieniem – zaznaczał metropolita częstochowski.

W czasie homilii abp Wacław Depo mówił natomiast o trudnościach wyborów, które spotykają każdego: – Któż z nas tego nie doświadcza, że życie ludzkie (…) przedstawia się jako droga nieustannych zmagań i wyborów pomiędzy światłem Prawdy Bożej a ciemnością złego ducha i ludzkiego kłamstwa udającego prawdę – pomiędzy dobrem i złem.

Metropolita zwrócił też uwagę na szczególną rolę Maryi w życiu Kościoła – W Ewangelii św. Łukasza, którą słusznie możemy nazywać w pełni maryjną, Matka Jezusa należy nie tylko do naturalnej rodziny, ale także do duchowej rodziny uczniów. Dlatego właśnie błogosławiona, bo to Ona pierwsza usłuchała z wewnętrznym potwierdzeniem głosu Boga i ufnie przyjęła Bożego Syna, który z niej narodził się człowiekiem dla naszego zbawienia. (…) Zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w tej przestrzeni wiary Kościoła w Polsce jako archidiecezja i prezbiterium maryjne, dlatego każdy pielgrzym do Domu Matki – czy jest osobą duchowną, czy wiernym świeckim – ma prawo weryfikować nasz maryjny styl życia i służby. Ciąży bowiem na nas wyjątkowy obowiązek solidarności maryjnej – dzielenia się łaską i wdzięcznością za to, kim jestem wobec Boga i dla ludzi – mówił abp Depo.
– W głoszeniu Słowa Bożego podobni jesteśmy do proroka Jana Chrzciciela (…), który postawiony został w stan egzaminu: kim jesteś?, co mówisz sam o sobie? Tak jest zawsze, kiedy stajemy przed ludźmi, którzy milcząco lub głośno pytają – kim jesteś?, czy wierzysz w to, co głosisz?, czy żyjesz tym, w co wierzysz?, czy naprawdę głosisz to, czym żyjesz? – z takimi słowami Pasterz naszej archidiecezji zwrócił się do kapłanów.

Po zakończeniu Eucharystii ks. prof. Romuald Jaworski z diecezji płockiej wygłosił wykład odnoszący się do trudnych momentów w życiu kapłana, mianowicie do kryzysu – życiowego, kapłańskiego oraz do doświadczenia wypalenia zawodowego. – Trzeba być wrażliwym na nawet drobne sygnały, które jak trucizna wkradają się w naszą psychikę, w nasze serca i zaczynają niszczyć to, co jest piękne, zdrowe, mocne w naszym życiu. Warunki zewnętrzne (…), w których żyjemy, na pewno mają duże znaczenie i powodują, że niektórzy z księży stawiają pytanie o sens dalszej pracy, dalszego zmagania w kapłaństwie – zaznaczał ks. Jaworski.
Prelegent zwrócił uwagę również na zagrożenia, które występują w duchowieństwie. Wskazał tu m.in. na materializm, brak ducha wyrzeczenia, wygodnictwo, konsumpcjonizm, braki w dojrzałości osobowej, indywidualizm czy też niedbałość w sprawowaniu liturgii oraz brak pogłębiania wiedzy teologicznej.

Po zakończeniu wykładu księża uczestniczący w 35. Pielgrzymce Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej z abp. Wacławem Depo na czele przeszli Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. – Pielgrzymowanie przez miasto ma również wymiar ewangelizacyjny i wymiar świadectwa, bo nigdy nie wiadomo, co nas spotyka. Bo to nie są tylko ludzie, którzy siedzą obok i patrzą na nas jak na ludzi z innego świata, ale to są ludzie, którym często nie podoba się to, co czynimy. Taka armia ludzi, która dzisiaj w stroju duchownym będzie przechodziła na Jasną Górę, też jest pewną formą znaku, któremu można się sprzeciwiać, chociażby poprzez ostatnie bardzo bolesne odejścia kapłanów z posługi kapłańskiej. Dlatego tym bardziej my musimy nie lękać się, tylko przejść na miejsce naszego zawierzenia, żeby, wpatrując się w oblicze Matki, uwierzyć że życie nasze i nasza posługa ma sens nie tylko dla nas samych, ale i dla innych ludzi – mówił abp Depo.
Po dotarciu na Jasną Górę, w Kaplicy Cudownego Obrazu kapłani złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej.

KK