40. pielgrzymka „Civitas Christiana” na Jasną Górę

28 maja Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przeżywało swoją 40. pielgrzymkę na Jasną Górę. Jak mówi Sławomir Józefiak, prezes grupa INCO S.A. i prezes Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” była ona okazją do podziękowania Bogu za kard. Stefana Wyszyńskiego, patrona Stowarzyszenia w 39. rocznicę jego śmierci.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/01_civitaschristiana2020_prezes_01_28_05_2020.mp3]

Sławomir Józefiak przyznał, że gdyby uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Tysiąclecia z powodu epidemii COVID-19 nie zostały przeniesione z dnia 6 czerwca, tegoroczną pielgrzymkę „Civitas Christiana” przeżywałaby jako szczególne dziękczynienie za beatyfikację.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/02_civitaschristiana2020_prezes_02_28_05_2020.mp3]

Abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. dla pielgrzymów w kaplicy Cudownego Obrazu, powiedział, że pielgrzymka w dzień przejścia do wieczności Prymasa Wyszyńskiego, może pomóc w jeszcze większym zbliżeniu się do jego osoby.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/03_civitaschristiana2020_depo_28_05_2020.mp3]

Stowarzyszenie „Civitas Christiana” służy człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych: w rodzinie, narodzie i w państwie. Tworzy również różne formy aktywności obywatelskiej, w których urzeczywistnia zasady dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, a także dba o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej.

KG