5. Pielgrzymka Młodzieży Narodowej

14 kwietnia przybyła na Jasną Górę 5. Pielgrzymka Młodzieży Narodowej. W Sanktuarium zgromadzili się przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego i wielu różnych organizacji patriotycznych. Łącznie do Matki Bożej przybyło ponad 1 tys. osób. 

– Wiemy, że nasza pielgrzymka nie odpowiada pewnym środowiskom, ale przecież każdy ma prawo się modlić, a nasze coroczne spotkanie stało się już tradycją. Jak co roku chcemy podziękować Matce Bożej za trud, który musimy wkładać każdego dnia w pracę dla naszej Ojczyzny. Chcemy Jej za ten trud, którego wymaga od nas, podziękować, poprosić o dalszą siłę na rzecz narodu. Chcemy modlić się i prosić o łaski dla naszej organizacji – mówił Bartosz Berk, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej.

O godz. 16.45 Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył ks. Roman Kneblewski. Po Eucharystii miało miejsce spotkanie w Sali o. Kordeckiego. Pielgrzymi uczestniczyli też w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził o. Marek Nowacki. Na zakończenie młodzież przeszła w marszu z pochodniami pod Pomnik Nieznanego Żołnierza.