50 rocznica ogłoszenia tytułu Maryi Matki Kościoła

watykanznak11

Dziś mija 50 lat od ogłoszenia na Soborze watykańskim II tytułu Matki Bożej Kościoła.

16 września 1964 roku biskupi polscy złożyli Ojcu świętemu, Pawłowi VI Memoriał, z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej Rodziny ludzkiej. Prymas Polski imieniem 70 biskupów polskich, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Biskupi polscy zabiegali również o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi, jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.

21 listopada 1964 roku, na zakończenie III Sesji Soboru papież Paweł VI przychylając się do próśb biskupów z Polski, ogłosił Maryję Matką Kościoła. Uczynił to w Bazylice Watykańskiej i powierzył Jej cały rodzaj ludzki.

– Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny, oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego. (…) Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby… Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy, o Bogurodzico Dziewico, całą ludzkość! Padło oficjalne oświadczenie: Kościół ma Matkę! Matka Chrystusowa jest Matką naszą – mówił papież Paweł VI.

4 V 1971 roku Episkopat Polski  ogłosił wiernym święto Maryi, Matki Kościoła obchodzone w diecezjach Polski  co roku, w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Opracowanie na podstawie dokumentów duszpastersko – liturgicznych Konferencji Episkopatu Polski.