8 marca błogosławieństwo kobiet w Leśniowie

lesniow

Z racji przypadającego w niedzielę Dnia Kobiet w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie o godz. 16.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich kobiet. Po Mszy nastąpi indywidualne błogosławieństwo przybyłych pań.

Błogosławieństwo jest zaproszeniem do wejścia w tajemnice Bożej miłości. Za pomocą formuły błogosławieństwa człowiek zostaje obdarowany realną łaską. Im większa wiara i zaangażowanie ludzkiego serca, tym silniejsza łaska się uaktywnia: scala więzy rodzinne, mobilizuje członków rodziny do modlitewnego dziękczynienia Bogu i błogosławienia sobie nawzajem. W trudnych sytuacjach życiowych błogosławieństwo uzbraja człowieka w cierpliwość, wytrwałość, nadzieję. Staje się inspiracją do wypełnienia codziennych obowiązków z miłością i sumiennością dla większej chwały Bożej. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, który w głębi serca tęskni za Bogiem, pokojem i radością, duszpasterze Leśniowskiego Sanktuarium zainicjowali i rozwijają praktykę błogosławienia wiernych w różnorakich sytuacjach życiowych.