9. Pielgrzymka Osób Bezdomnych na Jasną Górę

caritas 1

8 listopada na Jasnej Górze, pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Psalmów „Bogu ufam, nie będę się lękał”, spotkali się bezdomni z całej Polski. W tym roku z 22 diecezji przybyło 1 000 osób, w ubiegłym roku też było 1 000 osób, ale tendencja jest zwyżkowa. To bardzo nas cieszy dlatego, że obecność na Jasnej Górze i modlitwa powoduje, że człowiek odbudowuje swoje wartości i życie wewnętrzne. Wiemy dobrze, że jeżeli człowiek ma w sobie fundament łatwiej mu wyjść z tej bezdomności, albo też przeżywać ją w sposób dojrzały, dlatego tak ważna jest obecność tutaj. -mówił ks. prałat Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Pielgrzymka Bezdomnych rozpoczęła się w Kaplicy św. Józefa, gdzie przybyli zostali powitani, mogli wysłuchać konferencji, a także świadectw wiary innych bezdomnych: Program jest bardzo mocny, ale to, co zasługuje na uwagę to przede wszystkim to, że 1 000 ludzi tutaj będących siedzi w totalny skupieniu. Słuchają, bo słyszą bardziej siebie, niż kogoś kto chce wzruszyć. Każdy w tych słowach świadectwa odkrywa siebie i widzi na jakim etapie teraz jest – podkreślił ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Częstochowa.

Po spotkaniach i konferencji, bezdomni, którzy przybyli na Jasną Górę wzięli udział we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, homilię wygłosił abp. Wacław Depo: Bardzo ważne jest hasło tegorocznej pielgrzymki Zaufaj Bogu i wtedy dopiero nie będziesz się lękał. Ale rozumiemy, że to zawierzenie wymaga naszej współpracy. W tym wypadku trzeba odnowić się w myśleniu, to znaczy nie zgodzić się na bezdomność, czyli na izolację i na zamknięcie się w sobie. Bezdomność wcale nie oznacza braku miejsc, gdzie mogę się zatrzymać i mieszkać, tylko sposób myślenia- ja już nie chcę inaczej, protestuję przeciwko temu, czy innemu społeczeństwu, takiej, czy innej władzy.

IX Pielgrzymka Bezdomnych zakończyła się w Domu Pielgrzyma wspólnym gorącym posiłkiem i wydaniem prowiantu na drogę powrotną.

caritascar3car4