93. rocznica utworzenia diecezji częstochowskiej

28 października 1925 roku Papież Pius XI wydał bullę Vixdum Poloniae unitas ustanawiając tym samym nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. W ramach nowo powstałej metropolii krakowskiej, obok archidiecezji krakowskiej oraz diecezji katowickiej, kieleckiej i tarnowskiej, została ustanowiona diecezja częstochowska.

Potrzebę istnienia diecezji w Częstochowie dostrzegano już dużo wcześniej, a konkordat zawarty między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w dniu 10 lutego 1925 r. tę możliwość, proponowaną już wcześniej przez Episkopat Polski, przewidywał i uczynił realną.

W skład nowej diecezji częstochowskiej weszła część dawnej diecezji kujawsko-kaliskiej (część północna, łącznie z Częstochową) oraz część dawnej diecezji kieleckiej (część południowa, łącznie z Zagłębiem Dąbrowskim). Aż do XIX wieku terytorium nowo ustanowionej diecezji częstochowskiej od wieków przynależało do najstarszych Kościołów partykularnych w naszej Ojczyźnie: archidiecezji gnieźnieńskiej (obszar na północ od Krzepic), diecezji krakowskiej (obszar na południe od Częstochowy) i diecezji wrocławskiej (obszar parafii Starokrzepice).

Diecezja częstochowska stała się archidiecezją i metropolią w dniu 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II “Totus Tuus Poloniae Populus”. Bp Stanisław Nowak (obecny arcybiskup senior) został wówczas arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

Archidiecezja Częstochowska obejmuje 4 regiony duszpasterskie (częstochowski, radomszczański, wieluński i zawierciański), 36 dekanatów, 312 parafii (w tym: 311 terytorialnych – 297 diecezjalnych, 14 zakonnych, a także 1 personalna parafia akademicka), 3 rektoraty.

PK