Abp Depo: Chrystusa trzeba nie tylko odczytywać, ale świadczyć o Nim przez całe życie

27 listopada w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym odbyły się rekolekcje dla ministrantów archidiecezji częstochowskiej, którzy po okresie odpowiedniego przygotowania otrzymali błogosławieństwo do posługi lektora z rąk abp. Wacława Depo.

O obowiązkach lektorów mówi ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak, rektor WMSD w Częstochowie:

Podczas homilii abp Depo podkreślił, że Chrystus jest, był i będzie obecny w naszym życiu przez cały czas.

Lektor to osoba ustanowiona do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Niekiedy, zważywszy na okoliczności, dopuszcza się możliwość sprawowania tych czynności podczas liturgii przez inne osoby świeckie, niebędące ustanowionymi przez władzę kościelną.

Homilia abp. Depo:

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Błogosławieństwo lektorów