Abp Depo: Dziedzictwo kultury muzycznej jest darem od Boga

W poniedziałek 28 listopada Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie był miejscem spotkania organistów, pełniących posługę w naszej archidiecezji. Oprócz wykładów i dyskusji, muzycy wzięli udział we Mszy św. w ich intencji, sprawowanej przez abp. Wacława Depo.

Ks. Łukasz Połacik, jeden z organizatorów dnia skupienia oraz członek archidiecezjalnej Komisji ds. Organistów omówił program tegorocznego spotkania muzyków kościelnych:

Podczas konferencji poruszono m.in. tematy związane z konserwacją zabytkowych organów oraz z instalacją nowych. W trakcie dyskusji ks. Łukasz Połacik zwrócił uwagę, że nie zawsze opłaca się inwestować w elektroniczne organy, co rozwinął przed poświęceniem instrumentu, który został sprowadzony zza granicy na potrzeby studentów Wyższego Instytutu Teologicznego:

Instrument ten został sprowadzony ze świątyni, która przeznaczona została do likwidacji. Jak podkreślali uczestnicy konferencji, mimo wielkiej cywilizacyjnej tragedii, jaką jest burzenie kościołów m.in. we Francji, praktyki te umożliwiają pozyskanie organów, ołtarzy i innych części wyposażenia kościoła za stosunkowo nieduże pieniądze, przy jednoczesnym uratowaniu tych, często zabytkowych elementów. Takim właśnie znaleziskiem są organy, które służyć teraz będą studentom muzyki liturgicznej w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Podczas homilii abp Wacław Depo przypomniał słowa Benedykta XVI, który jeszcze jako kardynał zdemaskował dzisiejszą kulturę, która w swoim wyrazie artystycznym nie dąży do ukazania piękna, a przeciwnie – obrzydliwości:

W swoim rozważaniu Metropolita Częstochowski podkreślił także, że muzyka jest darem od Boga, który trzeba rozwijać i o który należy nieustannie dbać, zwłaszcza w sferze kulturowej:

Organy odgrywają bardzo ważną rolę w sprawowaniu katolickiej liturgii. Konstytucja „O Liturgii Świętej” Soboru Watykańskiego II oraz instrukcja Konferencji Episkopatu Polski „O Muzyce Kościelnej” kładą bardzo duży nacisk na zapewnienie muzyce organowej odpowiedniego miejsca w Kościele. Dokumenty te traktują jednocześnie inne instrumenty jako dodatkowe, lub w przypadku organów elektronicznych – tylko tymczasowe. Stąd bierze się taka troska wielu osób związanych z Kościołem, aby ratować zabytkowe instrumenty przed zniszczeniem w burzonych świątyniach laicyzującej się Europy.

Homilia abp. Wacława Depo:

Dzień skupienia Organistów