Abp Depo: Niech Duch Święty uzdalnia nas do dawania świadectwa Ewangelii

fot. episkopat.pl

Prośmy Maryję, Matkę niezawodnej nadziei i św. Jana Chrzciciela, aby Duch Święty rozświetlał drogi naszego życia i uzdalniał nas do dawania świadectwa Ewangelii – podkreślił abp Wacław Depo w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w sobotę, 29 sierpnia. Metropolita częstochowski przewodniczył i wygłosił homilię podczas Mszy św. na rozpoczęcie trzeciego dnia 368. Zebrania Plenarnego Episkopatu, które obraduje w Częstochowie.

Abp Depo nawiązał w homilii do przypadającego dzisiaj wspomnienia męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Zaznaczył, że postać Jana pomaga nam zrozumieć posłannictwo Jezusa, podczas gdy losy proroka Jeremiasza pomagają nam zrozumieć misję Jana znad Jordanu. „Na pierwszym miejscu trzeba nam dostrzec łaskę wiary, która daje poczucie obecności Boga i zwycięstwo w Jego imię” – zauważył abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreślił, że prorok nie może przemilczeć tego, co zostało mu objawione przez Boga z myślą o innych. „Owa odwaga mówienia prawdy oznacza, że albo jest prorokiem całym sobą, całym swoim życiem aż po drogę męczeńską z miłości do Boga i bliźnich, albo nim się nie jest” – powiedział.

Jako trzecią cechę proroka abp Depo wskazał siłę przeciwstawienia się władcom nadużywającym swojej władzy. Po czym nawiązał do obejrzanego przez biskupów filmu „Zieja” o kapłanie sandomiersko-warszawskim, dla którego najważniejsza była Ewangelia poświadczona życiem.

„Prośmy Maryję, Matkę niezawodnej nadziei i św. Jana Chrzciciela, aby Duch Święty rozświetlał drogi naszego życia i uzdalniał nas do dawania świadectwa Ewangelii” – zakończył metropolita częstochowski.

Źródło: episkopat.pl