Abp Depo: Panie życia i pokoju, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie!

W tym roku uroczystość św. Józefa obchodzona była 20 marca. W tym dniu w Archikatedrze św. Rodziny pod przewodnictwem abp Wacława Depo odprawiona została Msza św. w intencji pokoju na świecie i objętej wojną Ukrainie.

Abp Depo podczas homilii zaznaczył, że Maryja i Józef byli wyznaczeni przez samego Boga do wychowywania Jego Syna:

Metropolita Częstochowski porównał św. Józefa do Abrahama – obaj wykazali się absolutnym posłuszeństwem względem woli Bożej.

Arcybiskup podkreślił, że kościół niezmiennie wskazuje św. Józefa jako tego, który uczestniczył w zbawczej posłudze Jezusa w roli Jego opiekuna.

W związku z trwającym Łańcuchem Eucharystycznym – modlitwą o pokój na świecie i w Ukrainie – Metropolita Częstochowski zwrócił się do Boga o to, by wojna ustała i by żaden naród jej więcej nie musiał doświadczać.

Abp Depo zauważył, że inicjatywa Łańcucha Eucharystycznego, powstała dzięki idei płynącej od Ojca Świętego Franciszka, jest jednoznaczna…

Proboszcz parafii św. Rodziny, ks. dr Włodzimierz Kowalik stwierdził, że św. Józef jest w archikatedrze czczony nie tylko w dniu święta.

Ks. dr Kowalik sam także od lat modli się do św. Józefa. Nawyk ów wyniósł z domu rodzinnego.

Łańcuch Eucharystyczny to inicjatywa Rady Konferencji Episkopatów Europy, w którą włączają się diecezje w Polsce, w tym także diecezja częstochowska.

Homilia abp. Depo:

LN

Galeria: Radio Fiat

Łańcuch Eucharystyczny w częstochowskiej archikatedrze