Abp Depo: Pielgrzymujecie z niespokojną nadzieją do Domu Matki Zawierzenia

2 lutego odbyła się 34. Pielgrzymka Parlamentarzystów. Przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej zgromadzili się ci, którzy mają decydujący wpływ na losy kraju, by modlić się o jedność Polaków i pokój za wschodnią granicą.

Ks. dr Piotr Burgoński, duszpasterz parlamentarzystów mówił o pielgrzymce, zdradzając tym samym hasło, które w tym roku towarzyszyło pątnikom:

Abp Wacław Depo podczas homilii podkreślił, że polityka to trudna praca, polegająca na służbie ludziom:

Rafał Ślusarz, senator RP powiedział o intencjach, z jakimi przyszedł do Matki Bożej.

Grzegorz Lorek, poseł na sejm RP zaznaczył, że to właśnie intencja jest najważniejsza w pielgrzymowaniu:

Anna Milczanowska, posłanka na sejm RP zauważyła, że tak samo, jak kiedyś Józef i Maryja ofiarowali swój największy skarb Bogu, tak samo oni, za ich przykładem, teraz ofiarują to, co dla nich najważniejsze.

Parlamentarzyści odmówili także modlitwę w jasnogórskiej Kaplicy Różańcowej oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar smoleńskich.

Kazanie abp Depo:

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Abp Depo: Pielgrzymujecie z niespokojną nadzieją do Domu Matki Zawierzenia