Abp Depo: Poza Bogiem jest tylko śmierć

W środę 14 września parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie przeżywała uroczystości odpustowe. Tego dnia, podczas Sumy odpustowej abp Wacław Depo udzielił także sakramentu bierzmowania tamtejszej młodzieży.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego ustanowione zostało na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża w IV wieku. Abp Wacław Depo wyjaśnia, że święto to ma dla nas fundamentalne znaczenie, bo przypomina nam o najważniejszych prawdach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/1_podwyzszenie_krzyza_abp_14_09.mp3]

Podczas swojej homilii abp Wacław Depo przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II mówiące, że pojmowanie człowieka z pominięciem Boga całkowicie podważa sens istnienia ludzkości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/2_podwyzszenie_krzyza_abp_14_09.mp3]

Kontynuując rozważanie Metropolita Częstochowski wskazał, że kult człowieka nieuchronnie prowadzi do decydowania jednych o życiu innych. To natomiast skutkuje pojawianiem się antyludzkich ideologii, wojen, prześladowań i ostatecznie upodleniem całej ludzkości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/3_podwyzszenie_krzyza_abp_14_09.mp3]

Po Mszy św. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego nastąpiło krótkie nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem, na które abp. Wacława zaprosiła bierzmowana tego dnia młodzież.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/homilia_podwyzszenie_krzyza_abp_14_09.mp3]

Odpust w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego