Abp Depo: Prędzej czy później zdamy sprawę z „owocowania” przed Bogiem

W środę 22 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się spotkanie księży dziekanów naszej archidiecezji. Oprócz sprawozdań i rozmów na temat kwestii bieżących, abp Wacław Depo wręczył kapłanom dekrety, powołujące na nowe parafie lub stanowiska. Spotkanie poprzedzone zostało Mszą św. pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego.

Jednym z kapłanów, który otrzymał dekret był wyświęcony tego roku ks. Piotr Fedoryszak, który został posłany na swoją pierwszą parafię. Abp Wacław Depo podkreślił, że najważniejszym elementem spotkania dziekanów była Eucharystia, bo to z niej wypływa prawda, która pomaga kapłanom w pełnieniu posługi duszpasterskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/1_spotkanie_dziekanow_abp_21_06.mp3]

Bp Andrzej Przybylski omawiając kulisy spotkania księży dziekanów wyjaśnił, że spotkanie to jest dobrą okazją by spojrzeć na Kościół z perspektywy nie tylko wspólnot parafialnych ale przede wszystkim całej diecezji. Pokrótce omówił też zagadnienia, które kapłani podejmowali podczas spotkania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/2_spotkanie_dziekanow_przybylski_21_06.mp3]

Podczas homilii abp Wacław Depo nawiązując do przypowieści o tym, że dobre drzewa nie mogą rodzić złych owoców, a złe – dobrych, zaznaczył, że „test owoców” jest zawsze niezawodną metodą na ocenę czyichś intencji, starań i dzieł:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/3_spotkanie_dziekanow_abp_22_06.mp3]

Abp Wacław Depo nawiązał także do czytania z II Księgi Królewskiej, w którym arcykapłan Chilkiasz znalazł w 621 roku p.n.e. księgi, które następnie złożyły się na Księgę Powtórzonego Prawa. Treść znalezionych przez arcykapłana ksiąg wywołała u króla Jozjasza przerażenie i skłoniła go do nawrócenia. Metropolita Częstochowski w oparciu o ten fragment przypomniał historię dwóch angielskich męczenników z XVI wieku, którzy zginęli z powodów szczególnie aktualnych zwłaszcza dzisiaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/4_spotkanie_dziekanow_abp_22_06.mp3]

Na koniec Mszy św. abp Wacław Depo dokonał ceremonii posłania neoprezbitera na pierwszą parafię. Ks. Piotr Fedoryszak został posłany do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu, a podczas ceremonii wręczenia nominacji miał okazję poznać proboszcza Kolegiaty wieluńskiej, ks. Jacka Zielińskiego. Po Mszy św. kapłani przystąpili do obrad.