Abp Depo: „Przywrócić w Kościele ewangeliczny sposób myślenia”

10. rocznica ingresu abp. Wacława Depo, fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat

W środę 2 lutego z okazji święta Ofiarowania Pańskiego oraz Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, w bazylice archikatedralnej celebrowana była Msza św. pontyfikalna, pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Dla Kościoła częstochowskiego dzień ten miał jeszcze jeden, świąteczny wymiar. Dokładnie 10 lat temu abp Wacław Depo z nadania Benedykta XVI wziął archidiecezję częstochowską w duszpasterską opiekę.

Z okazji 10. rocznicy ingresu abp. Wacława na metropolitę częstochowskiego, bp Andrzej Przybylski podpowiada, że najcenniejszymi życzeniami, jakie możemy złożyć naszemu Arcypasterzowi są życzenia obfitych darów Ducha Świętego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_ingres_metropolity_przybylski_02_02.mp3]

Abp Wacław Depo wspominając objęcie częstochowskiej metropolii przed 10-ciu laty podkreślił, że od samego początku postrzegał przyjście do Częstochowy jako dar łaski i jednocześnie zadanie, by razem z Maryją prowadzić wiernych do Chrystusa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_ingres_metropolity_abp_02_02.mp3]

Podczas homilii abp Wacław Depo odniósł się do licznych praktyk, jakie środowiska wrogie Kościołowi stosują w obszarze nowomowy. Poprzez celowe zmienianie potocznego rozumienia pojęć, próbuje się zmienić społeczny sposób postrzegania świata, a przez to odciągnąć ludzi od tego, co dobre, piękne i wartościowe:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/3_ingres_metropolity_abp_02_02.mp3]

Metropolita Częstochowski wskazał jednocześnie, że żeby odwrócić te światowe tendencje, dążące ku samozniszczeniu, my jako ludzie wierzący musimy przypomnieć sobie kim naprawdę jesteśmy i nie tylko deklarować wiarę, ale żyć zgodnie z tymi deklaracjami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/4_ingres_metropolity_abp_02_02.mp3]

Na zakończenie Mszy św. wiele osób zaangażowanych w życie częstochowskiego Kościoła, zarówno świeckich, duchownych i konsekrowanych złożyło abp. Wacławowi życzenia z okazji jubileuszu 10-lecia jego posługi jako metropolity częstochowskiego. Jednym z nich był bp Andrzej Przybylski, który złożył życzenia w imieniu całego częstochowskiego Kościoła oraz wręczył abp. Wacławowi prezent:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/5_ingres_metropolity_przybylski_02_02.mp3]

Słowa wdzięczności wobec abp. Wacława wyraziły także zgromadzenia zakonne i parafianie z parafii archikatedralnej. Po zakończeniu Mszy św., swoje życzenia i upominki dla abp. Wacława wierni składali już indywidualnie.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/Homilia_ingres_metropolity_abp_02_02.mp3]