Abp Depo: Różaniec jest modlitwą o zbawienie własne i innych, o pokój i za rodziny

W poniedziałek 14 listopada na ogólnopolskich rekolekcjach na Jasnej Górze spotkali się moderatorzy Żywego Różańca, funkcjonującego już na nowych zasadach. W październiku tego roku, decyzją Konferencji Episkopatu Polski rozszerzono bowiem formułę tej wspólnoty. Rekolekcyjnej Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

Metropolita Częstochowski wyraził radość z tego, że Żywy Różaniec jest jedną z tych wspólnot, które stale się rozwijają, prowadząc jednocześnie misję formacyjną i duszpasterską:

Niedawno dokonano kilku zmian w statucie Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Czego te korekty dotyczą wyjaśnia moderator krajowy Wspólnoty, ks. Jacek Gancarek:

W homilii abp Wacław Depo wyjaśnił, że Różaniec jest modlitwą, która polega na przeżywaniu tajemnic Jezusa razem z Jego Matką:

Msza św. pod przewodnictwem abp. Wacława zakończyła spotkanie moderatorów diecezjalnych Żywego Różańca. Włączony do wspólnoty Różaniec Rodziców Za Dzieci oparty jest właśnie na zasadzie kół „Żywego Różańca”. Matki i ojcowie tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego animatora. Członkowie „róży” nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła.

Homilia abp. Wacława Depo:

Rekolekcje moderatorów Żywego Różańca