Abp Depo: Trzeba nam się obudzić poprzez odnowienie umysłu i sumień

8 grudnia przypada w Kościele Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z wolą Matki Bożej, wyrażoną podczas objawień we włoskim miasteczku Montichiari, tego dnia między godz. 12:00 a 13:00 powinno być praktykowane nabożeństwo Godziny Łaski dla świata. Abp Wacław Depo w odpowiedzi na ten apel, w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył uroczystej Mszy św. ze specjalnym zawierzeniem.

Metropolita Częstochowski pouczył, że o łaskę nawrócenia dla świata należy Boga prosić zawsze i wszędzie. Podkreślił też, że Bóg udziela nam potrzebnej łaski nie tylko wtedy, gdy o nią prosimy:

Podczas homilii abp Wacław Depo przypomniał w nawiązaniu do Godziny Łaski, że Boże błogosławieństwo nie jest udzielane automatycznie, a potrzebuje naszego świadomego zaangażowania. Jest to tym istotniejsze, że zło zacieśnia swoje sidła, przez co dobrzy ludzie tym intensywniej muszą stawiać opór wobec zbrodni i bezprawia:

Kontynuując rozważanie, abp Wacław Depo zwrócił uwagę jak kultura masowa rozpowszechnia zepsucie poprzez pokazywanie zła jako czegoś zwyczajnego, normalnego i powszechnego. Wezwał także wiernych do obudzenia się:

Matka Boża podczas swoich licznych objawień podkreślała często, że jednym z najstraszliwszych grzechów naszych czasów jest aborcja, dokonywana obecnie w świecie na skalę przemysłową. Po Mszy św. w Godzinie Łaski abp Wacław uderzył w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który ma przypominać o tych, których gehennę świat chciałby przemilczeć. Opiekunem dzwonu jest Bogdan Romaniuk z Fundacji „Życiu Tak” im. Niepokalanego Poczęcia Maryi z Przemyśla. Wyjaśnił on jakie znaczenie ma dzwon, który przywiózł na Jasną Górę:

Podobne dzwony, które również poświęcił papież Franciszek, znajdują się w Ekwadorze i na Ukrainie, gdzie także przypominają o życiu nienarodzonych. W przyszłym tygodniu 13 grudnia w pracowni w Przemyślu zostanie ukończony kolejny dzwon, tym razem przeznaczony dla Zambii. Obecnie trwają rozmowy aby dwa kolejne dzwony, które narodzą się w przemyskiej pracowni, przypominały o życiu nienarodzonych w Meksyku oraz Francji.

Homilia abp. Wacława Depo:

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.