Abp Depo: Trzeba prosić Jezusa o dar powołań. Kapłańska pielgrzymka w dek. żareckim

311 parafii i 1300 km pieszej pielgrzymki w 36 dni – w poniedziałek 20 sierpnia w dekanacie żareckim zakończyła się wielka inicjatywa modlitewna kapłanów Kościoła częstochowskiego: „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”.

Od 16 lipca biskupi, księża, diakoni, klerycy i osoby świeckie pielgrzymowali od parafii do parafii modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie. Uczestnikom kapłańskiej pielgrzymki towarzyszył duży krzyż z napisem „Jezus: szukam właśnie Ciebie”. Na zakończenie „Modlitwy serc i stóp kapłańskich” została odprawiona uroczysta Msza św. w parafii św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. W homilii abp Depo podkreślał, że Kościół jest przede wszystkim Chrystusowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_HOMILIA_abp_Waclaw_Depo.mp3]

Koncelebrujący Eucharystię abp senior Stanisław Nowak wielokrotnie włączał się w kapłańskie pielgrzymowanie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/1_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_abp_Waclaw_Depo.mp3]

Inicjatywę wspierał również bp Andrzej Przybylski, jeden z koordynatorów „Modlitwy serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/3_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_bp_Andrzej_Przybylski.mp3]

Inicjatorem kapłańskiego pielgrzymowania był ks. prof. Marian Duda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/4_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_ks_Marian_Duda.mp3]

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich” w dekanacie żareckim odbyła się na trzech trasach. Jednym z pielgrzymów na trasie Jaworznik-Kotowice-Niegowa-Gorzków Nowy był ks. Bogumił Kowalski, proboszcz parafii św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/5_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_ks_Bogumil_Kowalski.mp3]

Jak mówi ks. dr Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich, zakończona 36-dniowa modlitwa w intencji powołań nie powinna oznaczać końca wołania o święte powołania kapłańskie i zakonne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/6_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_ks_Andrzej_Kuliberda.mp3]

Na trasie Janów-Złoty Potok-Gorzków Nowy pielgrzymował również ks. Roman Dziembowski, proboszcz parafii NMP Różańcowej i św. Franciszka z Asyżu w Górze Włodowskiej-Zdowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/7_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_ks_Roman_Dziembowski.mp3]

Na trzeciej trasie wiodącej z Żarek Letniska przez Przybynów i Żarki do Leśniowa pielgrzymował ks. prał. Jan Wajs, emerytowany proboszcz parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/8_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_ks_Jan_Wajs.mp3]

Jak mówi ks. Paweł Lesiakowski, proboszcz parafii św. Tomasza Apostoła w Osinach, uczestnictwo w kapłańskiej pielgrzymce w intencji powołań to bardzo ważne doświadczenie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/08/9_Modlitwa_serc_i_stop_DZIEN_36_ks_Pawel_Lesiakowski.mp3]

W ostatnim dniu kapłańskiej modlitwy w drodze w intencji powołań pielgrzymowali również: ks. Roman Ceglarek, ks. Mikołaj Węgrzyn, ks. Maciej Klekowski, ks. Roman Cer, ks. Stanisław Kotyl, ks. Szymon Gołuchowski, ks. Marek Pacyna, ks. Mirosław Wójcik, ks. Jerzy Ręczak, dk Marek Szczepańczyk i kl. Konrad Jastrzębski.

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” była oddolną inicjatywą kapłanów Kościoła częstochowskiego. Uczestniczyło w niej w sumie ponad 200 księży, diakonów i kleryków oraz setki osób świeckich.

PK