Abp Depo: Tylko Bóg może wyprowadzić dobro z uwikłania się człowieka w zło

Fot. Radio Fiat

W niedzielę 1 maja rozpoczął się XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W archidiecezji częstochowskiej wydarzenie to zainaugurował abp Wacław Depo, podczas uroczystej Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. W uroczystościach wzięła udział m.in. europoseł Beata Kempa której towarzyszyła Ludwika Niżyńska, działaczka polonijna ewakuowana z Kijowa.

Abp Wacław Depo podkreślił, że czytanie Pisma Świętego nie jest tylko poznawaniem zapisanych na jego kartach treści ale żywym spotkaniem z Bogiem, co jest możliwe do zrozumienia tylko dzięki wierze. Natomiast wiara, jak poucza abp Wacław, jest tym czynnikiem, który doprowadzając nas do Boga sprzyja temu, aby nasz rozum został przez Niego oświecony:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/1_inauguracja_czytania_abp_01_05.mp3]
Fot. Radio Fiat

Podczas pierwszego dnia XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, po raz szósty zainaugurowano dzieło Narodowego Czytania Pisma Świętego.Wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego oraz wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr Marcin Zieliński wyjaśnił, jaki jest cel Narodowego Czytania Pisma Świętego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/2_inauguracja_czytania_zielinski_01_05.mp3]

W uroczystościach na Jasnej Górze wzięła udział europoseł Beata Kempa, która przed sześciu laty uczestniczyła w zorganizowaniu pierwszej edycji Narodowego Czytania. Europarlamentarzystka wyjaśniła jaką rolę w jej życiu pełni Pismo Święte oraz przyznała, że często podczas lektury Słowa Bożego natrafia na coś nowego, czego wcześniej nie zauważała:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/3_inauguracja_czytania_kempa_01_05.mp3]
Fot. Radio Fiat

Razem z europoseł Beatą Kempą na Jasną Górę przyjechała Ludwika Niżyńska, prezes stowarzyszenia Polonia Kijowszczyzny, która przeżyła 17-dniowe bombardowanie w okolicach Kijowa i podzieliła się swoim świadectwem. Jako organizatorka wielu pielgrzymek na Jasną Górę, po jednej z nich miała sen, o którym sobie przypomniała w momencie, gdy wydawało się, że nie ma już nadziei:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/4_inauguracja_czytania_nizynska_01_05.mp3]
Na pierwszym planie od lewej Beata Kempa i Ludwika Niżyńska | Fot. Radio Fiat

Jak mogliśmy usłyszeć, w życiu Ludwiki Niżyńskiej wydarzyło się to, o czym niestrudzenie naucza abp Wacław Depo, że Jezus nie tylko jest z nami przez cały czas, ale też daje nam znaki, jeśli tylko Mu ufamy i w Niego wierzymy. Do rozwijania wiary i czytania Biblii zachęca także Monika Fajer z Solidarnej Polski, która szczególnie podkreśla to, jak ważne jest czytanie Pisma Świętego w rodzinach i z dziećmi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/5_inauguracja_czytania_fajer_01_05.mp3]
Na drugim planie od lewej Monika Fajer | Fot. Radio Fiat

Podczas homilii abp Wacław Depo, w nawiązaniu do tajemnicy cierpienia Zbawiciela na krzyżu oraz dawania świadectwa wiary przez Apostołów, przywołał słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone na krakowskich błoniach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/6_inauguracja_czytania_abp_01_05.mp3]
Fot. Radio Fiat

Kontynuując rozważania nad cierpieniem, Metropolita Częstochowski przypomniał słowa św. Jana Pawła II z listu apostolskiego „O sensie chrześcijańskiego Cierpienia” wskazując, że Bóg potrafi każde, nawet największe zło przekuć w równie wielkie dobro:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/7_inauguracja_czytania_abp_01_05.mp3]

VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego 1 maja obchodzone było we wszystkich kościołach w Polsce. Wydarzenie to od 2019 do 2022 roku odbywa się pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Kolejne tygodnie upłyną na samodzielnym czytaniu i zgłębianiu słów Pisma Świętego, czemu ma pomagać specjalna aplikacja na telefon. Szczegółowe informacje na temat tego dzieła biblijnego można znaleźć na stronie internetowej www.biblista.pl.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/homilia_inauguracja_czytania_abp_01_05.mp3]

Cała wypowiedź europoseł Beaty Kempy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/calosc_inauguracja_czytania_kempa_01_05.mp3]
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat