Abp Depo: W Piśmie Świętym Bóg daje człowiekowi odpowiedzi w sprawach nas dotyczących

Spotkanie młodych z Biblią/fot. Radio Fiat

W czwartek 12 maja na Jasnej Górze już po raz XV odbyło się Spotkanie Młodych z Biblią. Wydarzenie to odbywa się corocznie, przy okazji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego w Częstochowie przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Mszy św. podczas spotkania z młodzieżą przewodniczył abp Wacław Depo.

Metropolita Częstochowski podkreślił, że zadaniem nauczycieli Ewangelii, jakimi są kapłani i katecheci, jest pomoc młodym ludziom w odkrywaniu ich życiowej drogi, właśnie w oparciu o karty Pisma Świętego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/1_spotkanie_mlodych_abp_12_05.mp3]

Jedną z intencji tegorocznej modlitwy uczestników Konkursu Wiedzy Biblijnej jest przebłaganie o pokój na Ukrainie. W kulisy XV Spotkania Młodych z Biblią na Jasnej Gorze wprowadziła Izabela Tyras, przewodnicząca częstochowskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/2_spotkanie_mlodych_tyras_12_05.mp3]

Podczas homilii abp Wacław Depo przywołał nauczanie św. papieża Grzegorza Wielkiego, odnoszące się do zgłębiania Pisma Świętego, podkreślając szczególnie to, że w Biblii możemy znaleźć odpowiedzi na pytania i rozwiązania problemów, z którymi na co dzień się borykamy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/3_spotkanie_mlodych_abp_12_05.mp3]

Metropolita Częstochowski zwrócił też uwagę, że żyjąc i zgłębiając Pismo Święte, uczymy się w szkole Maryi tego, jak za Jej pośrednictwem iść ku Chrystusowi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/4_spotkanie_mlodych_abp_12_05.mp3]

Spotkanie dla młodzieży rozpoczęło się warsztatami biblijnymi, prowadzonymi w Sali Papieskiej przez salezjanina ks. dr. Romana Mazura. Uczestnicy konkursu mieli także okazję poznać Stanisławę Nowicką z Instytutu Prymasowskiego, która opowiedziała młodym o tym, jakim człowiek na co dzień był bł. kard. Stefan Wyszyński.

Finał tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędzie się w dniach 30-31 maja w Niepokalanowie. Archidiecezję częstochowską reprezentować będą Juliusz Woldan z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, Filip Wosiński z częstochowskiego TZN-u oraz Maria Anioł z LO im. R. Traugutta w Częstochowie.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/Homilia_spotkanie_mlodych_abp_12_05.mp3]