Abp Depo: „Wchodząc na ścieżki kapłaństwa nie poddawajcie się myśleniu tego świata”

9 czerwca Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie uroczyście pożegnało czterech neoprezbiterów: jednego z diecezji częstochowskiej i trzech z sosnowieckiej. Po uroczystej, odpustowej Mszy św. w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem abp Wacława Depo, Metropolita Częstochowski przyjął błogosławieństwo od neoprezbiterów i wręczył im dyplomy ukończenia wyższych studiów teologicznych.

W czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego przypada w Kościele Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dzień ten w częstochowskim Seminarium wiąże się z odpustem, z uwagi na to, że kościół seminaryjny jest pod wezwaniem właśnie Chrystusa Najwyższego Kapłana. Abp Wacław Depo wyjaśnił, z czym wiąże się posługa Chrystusowego kapłańska w dzisiejszych czasach i jakie pułapki czyhają zwłaszcza na młodych księży, którzy tę drogę podejmują:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/1_odpust_wsd_abp_09_06.mp3]

Coroczną tradycją Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie jest uroczystość pożegnania neoprezbiterów, którzy ukończyli w danym roku formację kapłańską. Tegorocznymi absolwentami Seminarium są ks. Piotr Fedoryszak z Zawiercia oraz księża Maciej Byrczek, Kacper Goncerz i Mateusz Stanek z diecezji sosnowieckiej. Nie ulega wątpliwości, że wychodząc do świata w dzisiejszych czasach, piętrzyć się będą przed nimi wielkie trudności. Rektor Seminarium ks. prof. Ryszard Selejdak poucza, że młodzi kapłani powinni wzorować swoją postawę na Dobrym Pasterzu i świętych kapłanach, w szczególny sposób pielęgnując cnotę pokory:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/2_odpust_wsd_selejdak_09_06.mp3]

Koniec studiów kapłańskich wiąże się z opuszczeniem murów Seminarium. Jak podkreśla ks. Piotr Fedoryszak, z jednej strony nie może się doczekać pracy kapłańskiej, a z drugiej jednak czuję żal, że musi opuścić wspólnotę seminaryjną:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/3_odpust_wsd_fedoryszak_09_06.mp3]

W swojej homilii abp Wacław Depo odwołując się do papieża Benedykta XVI podkreślił, że jednym z największych zagrożeń dzisiejszego świata dla moralności jest dyktatura relatywizmu, która w sposób szczególny objawia się na trzech płaszczyznach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/4_odpust_wsd_abp_09_06.mp3]

Metropolita Częstochowski jako przykład takiej osoby podał Mary Wagner z Kanady, która odsiaduje wieloletnie więzienie za publiczne mówienie prawdy o aborcji i zachęcanie kobiet, by jej nie dokonywały. Równocześnie pouczył nowo wyświęconych kapłanów, żeby nie zarazili się od świata dominującym obecnie relatywizmem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/5_odpust_wsd_abp_09_06.mp3]

Po Mszy św. Księża neoprezbiterzy udzielili wszystkim zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa. Ofiarowali oni także dla Seminarium relikwie św. Jana Vianneya. Następnie odbyła się gala rozdania dyplomów, podczas której abp Wacław Depo wręczył neoprezbiterom świadectwa ukończenia Seminarium oraz złożył każdemu z nich osobiste życzenia.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/homilia_odpust_wsd_abp_09_06.mp3]