Abp Galbas: Ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła, ona jest jedynym zadaniem Kościoła!

Na Jasnej Górze zakończyło się 40. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, które zgromadziło tysiące wiernych. W sobotę, 20 maja odprawiona została Msza św. na szczycie, zwieńczająca tegoroczne czuwanie.

Jubileuszowe spotkanie z konferencjami, świadectwami i Eucharystią to przede wszystkim czas otwarcia na działanie Ducha Św. Więcej o sobotnim czuwaniu mówi jeden z organizatorów, ks. Artur Potrapeluk:

Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny”. Na owo hasło zwraca uwagę arcybiskup koadiutor archidiecezji katowickiej Adrian Galbas, który przewodniczył Mszy św.:

Wyjaśniając, na czym polega ewangelizacja, w swojej homilii abp Galbas podkreślił, że jest ona dzieleniem się doświadczeniem Chrystusa Zauważył, że „nieskuteczność ewangelizacji polega na tym, że mamy pojęcie o Chrystusie, ale nie mamy często doświadczenia spotkania z Nim. A opowiadanie o pojęciu, nie zapłodni, nie zapali, nie da życia”:

Kaznodzieja zauważył, że wszyscy spotykamy się dziś z obojętnością: „jakie to ma znaczenie, czy Chrystus jest Zbawicielem świata, czy jest moim Zbawicielem, czy umarł, czy zmartwychwstał. Czy jest, czy nigdy Go nie było”. Zachęcał do ewangelizacji razem, we wspólnocie oraz by przestać bać się synodu:

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z najprężniej działających i najliczniejszych ruchów w Kościele katolickim, obecnym w większości krajów na świecie. Duchowość ruchu charyzmatycznego koncentruje się na doświadczaniu w życiu działania Ducha Świętego, dzieleniu się Jego darami, uwielbianiu Boga i służeniu Kościołowi. Bardzo ważne jest budowanie i przeżywanie wspólnoty.

Kazanie abp. Galbasa:

Galeria: Radio Fiat

0. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym