Abp Jan Graubner: Europa potrzebuje ewangelizacji

O chrześcijańskich korzeniach Europy i konieczności powrotu do idei ojców założycieli Unii Europejskiej przypominali na Jasnej Górze w czwartek, 14 lutego uczestnicy sympozjum rozpoczynającego III Międzynarodowy Kongres „Europa Christi”. Tematyka spotkania skupiła się wokół postaci świętych Cyryla i Metodego z okazji 1150. rocznicy śmierci św. Cyryla, współpatrona Europy, apostoła Słowian.

W sympozjum uczestniczył kard. Stanisław Dziwisz. Przypomniał, że św. Jan Paweł II, pierwszy Słowianin na Stolicy Piotrowej, podkreślał znaczenie chrześcijańskich korzeni Europy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/1KONGRES_EUROPA_CHRISTI_DZIWISZ_14_02_2019.mp3]

„U fundamentów każdego posłania leży nakaz misyjny Jezusa: <<Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody>>” – powiedział metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/2KONGRES_EUROPA_CHRISTI_DEPO_14_02_2019.mp3]

Moderator Ruchu Europa Christi ks. infułat Ireneusz Skubiś podkreślił wagę tegorocznego Kongresu z uwagi na 1150. rocznicę śmierci św. Cyryla, jednego z patronów Europy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/4KONGRES_EUROPA_CHRISTI_SKUBIS_14_02_2019.mp3]

„Potrzeba nam silnej, zjednoczonej Europy” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/5KONGRES_EUROPA_CHRISTI_ANDRIANIK_14_02_2019.mp3]

W pierwszej części sympozjum, które odbyło się w Sali Papieskiej, o życiu i dziele ewangelizacyjnym świętych Cyryla i Metodego mówił bp Viliam Judák, biskup ordynariusz nitrzański ze Słowacji. Ojciec archimandryta Jan Sergiusz Gajek, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego, podjął temat: „Encyklika «Slavorum Apostoli» św. Jana Pawła II jako bezcenny dar Papieża dla Kościoła powszechnego”. Z kolei dr Pavol Mačala ze Stowarzyszenia Naukowego Personalizm w Lublinie omówił aktualność przesłania świętych Cyryla i Metodego dla współczesnej Europy.

O godz. 13.00 w Kaplicy Matki Bożej chór księży greckokatolickich św. Jakuba z Prešov na Słowacji odśpiewał Akatyst ku czci Maryi. Modlitwie przewodniczył abp Ján Babjak metropolita Kościoła Greckokatolickiego na Słowacji.

Następnie Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił abp Jan Graubner, metropolita ołomuniecki w Republice Czeskiej. Hierarcha przypomniał zasługi świętych Cyryla i Metodego. Powiedział też, że obecna sytuacja Europy jest podobna do tej z czasów, w których żyli apostołowie Słowian:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/6KONGRES_EUROPA_CHRISTI_HOMILIA_GRAUBNER_14_02_2019.mp3]

Następne spotkanie kongresowe Ruchu Europa Christi będzie miało miejsce 11 maja w czeskim Velehradzie. Kolejna sesja odbędzie się 5 lipca w Nitrze na Słowacji, a pod koniec września uczestnicy Ruchu spotkają się we Lwowie.

Maciej Orman

wykorzystano informacje Biura Prasowego Jasnej Góry