Abp Wacław Depo: Bez wewnętrznej więzi z Bogiem kapłaństwo staje się formalnością

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia o godz. 10.00 metropolita częstochowski abp Wacław Depo przewodniczył Mszy Krzyżma w kościele Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Eucharystię koncelebrowało 350 kapłanów archidiecezji częstochowskiej na czele z abp. seniorem Stanisławem Nowakiem, bp. Andrzejem Przybylskim i bp. seniorem Antonim Długoszem.

W czasie liturgii abp Wacław Depo pobłogosławił olej chorych i olej katechumenów oraz konsekrował krzyżmo. Poświęconych olejów używa się do niektórych sakramentów – krzyżma: do chrztu, bierzmowania i kapłaństwa; przez namaszczenie olejem katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu, a olej chorych wykorzystuje się przy udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych.

W znaczeniu biblijnym olej jest symbolem mocy Bożej, namaszczenia przez Ducha Świętego, zdrowia i radości. Pismo Święte mówi o namaszczeniach królewskich, kapłańskich i prorockich. W szczególny sposób został namaszczony Duchem Świętym Mesjasz – Jezus Chrystus.

W rozmowie z Radiem Fiat abp Wacław Depo podkreślił, że pierwszym działającym w Kościele jest Chrystus:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1MSZA_KRZYZMA_DEPO_18_04_2019.mp3]

W homilii, nawiązując do fragmentu z Księgi Proroka Izajasza, abp Wacław Depo podkreślił, że to Bóg wybiera człowieka i wyznacza mu określone zadania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2MSZA_KRZYZMA_HOMILIA_DEPO_18_04_2019.mp3]

Po homilii kapłani odnowili przyrzeczenia złożone w dniu święceń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3MSZA_KRZYZMA_ODNOWIENIE_PRZYRZECZEN_18_04_2019.mp3]

Po modlitwie za kapłanów diakoni przynieśli do ołtarza w uroczystej procesji naczynia z krzyżmem, olejem katechumenów i olejem chorych. Naczynia ustawiono na specjalnie przygotowanym stole. Przed zakończeniem Modlitwy eucharystycznej nastąpiło błogosławieństwo oleju chorych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/4MSZA_KRZYZMA_OLEJ_CHORYCH_18_04_2019.mp3]

Po modlitwie po Komunii św. abp Wacław Depo pobłogosławił olej katechumenów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/5MSZA_KRZYZMA_OLEJ_KATECHUMENOW_18_04_2019.mp3]

Ostatnią częścią liturgii, od której bierze ona swoją nazwę, była konsekracja krzyżma:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/6MSZA_KRZYZMA_KRZYZMO_18_04_2019.mp3]

Poświęcone oleje zostaną rozdzielone poprzez księży dziekanów do wszystkich parafii archidiecezji.

Po Mszy św. abp Wacław Depo spotkał się z wiernymi w auli seminaryjnej, aby złożyć i przyjąć życzenia wielkanocne.

Maciej Orman

wykorzystano informacje ze strony www.brewiarz.pl