Abp Wacław Depo: Maryjo, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła [WIDEO]

Uroczystą Eucharystię ekspiacyjną na jasnogórskim szczycie odprawił dziś abp Wacław Depo. Nabożeństwo, któremu przewodniczył metropolita częstochowski w związku z profanacją kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej miało charakter pokutny, ale i błagalny.

– Maryjo, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków – mówił w homilii. – Skoro już nas nie dziwi, że zostaliśmy uśpieni w reakcjach, gdy w środkach społecznego przekazu kpi się z chrześcijańskiego sposobu życia, a każdy ma swoją prawdę i swoje sumienie, to chrześcijaństwo jest już uważane za relikt przeszłości. Kiedyś uważano, że wystarczy być przyzwoitym człowiekiem, a to oznaczało, godzącym się na kompromis, na słabość, na przeciętność i na grzech. Dzisiaj trzeba powiedzieć – w naszym świecie, w Polsce, to już nie wystarczy!

Na zakończenie abp Wacław Depo odczytał Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, wypowiadany w ostatnich dniach we wszystkich kościołach archidiecezji częstochowskiej:

Niepokalane Serce Maryi, arcydzieło Wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim naszym szczęściem jest, że możemy Cię uczcić i wielbić. Tak nas bardzo ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy Ci wszystko. Jezus dany nam jest przez Ciebie, dla nas też i dla naszego zbawienia połączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami, bo “jak morze była wielka Twoja boleść”. A jednak są nieszczęsne dusze, które zamiast miłować Cię bez granic, owładnięte przez szatana, ośmielają się ohydnymi bluźnierstwami obrzucać Twoje Imię i najszczytniejsze Twoje przywileje. Codziennie miliony chrześcijan grzechami swymi odnawiają mękę Chrystusową i ranią Twe Serce. My sami, niestety, częstokroć przez nasze upadki znajdowaliśmy się w ich szeregach. Przebacz nam, o Królowo i Matko Miłosierdzia, wszystkie nasze niewierności względem Ciebie. Mocniej niż dotąd przyrzekamy, przy pomocy łaski Bożej, iż będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. W duchu wynagrodzenia odnawiamy nasze całkowite oddanie się Tobie, ofiarując Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy, a oddaniu temu okażemy się wiernymi, żyjąc w zależności od Ciebie i działając dla Twej chwały i królestwa Twego Syna. 

Za wszystkie bluźnierstwa zwrócone przeciwko Tobie słowem lub pismem czy obrazem 
Wierni – Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo. 
Za profanowanie Twych świętych wizerunków 
Wierni – Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo. 
Za zniewagi i niewdzięczności, jakimi raniliśmy Twe Serce Macierzyńskie 
Wierni – Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo. 
Za nieznajomość i zawinioną obojętność względem Ciebie, w jakiej żyje tak wielu naszych braci chrześcijan 
Wierni: Wynagradzamy Twemu Sercu, Maryjo. 
Pragniemy godnie wynagrodzić Ci te wszystkie zniewagi, jednocząc się ze wspólnotą i chórami Aniołów, Świętych Pańskich i wybranych dusz, które Cię wielbią w niebie i na ziemi. Racz przyjąć hołd naszej synowskiej miłości, okaż się nam Matką i spraw, abyśmy byli godni należeć do grona Twych sług i Twoich dzieci. Amen. 

 

Odnosząc się do sobotniej uroczystości i wydarzeń z Płocka apelował o jedność chrześcijan i nieustanną modlitwę.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_depo.mp3]

Nad profanacją wizerunku Matki Bożej ubolewał m.in. przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Marian Waligóra. Wykorzystywanie świętości do walki o własne cele nazwał egoizmem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/3_waligora.mp3]

W Eucharystii licznie uczestniczyli wierni, a wśród nich Stowarzyszenie Civitas Christiana, które przeżywało już 39. pielgrzymkę na Jasną Górę. Mówi prezes Tomasz Nakielski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/4_nakielski.mp3]

Pielgrzymka stowarzyszenia rozpoczęła się w piątek, w programie znalazła się m.in. modlitwa różańcowa dziękczynna za dar Jana Pawła II i w intencji beatyfikacji patrona Stowarzyszenia kard. Stefana Wyszyńskiego.

MD