Abp Wacław Depo podczas Sumy w Boże Narodzenie: żłóbek, krzyż i Eucharystia są naszą mądrością

O tym, że żłóbek, krzyż i Eucharystia są naszą mądrością przypomniał na Jasnej Górze abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył Sumie Pontyfikalnej w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Mszę św. koncelebrowali: o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika i o. Ryszard Kowalski, podprzeor Jasnej Góry.

– Niech świadomość Bożego wejścia w nasze ludzie życie, w naszą ludzką historię z łaską zbawienia, przeniknie nasze serca i umysły, abyśmy byli Jego świadkami – życzył wszystkim zgromadzonym w Bazylice jasnogórskiej abp Depo.

W homilii podkreślił, że czas narodzenia Chrystusa ukazuje odwieczną tęsknotę człowieka za pełnią sensu, który jak promień słońca rozświetla ciemności poszukiwań umysłu i serc.

Metropolita częstochowski wskazał, że miłość jest i pozostaje mową Boga do człowieka, która najradykalniej przemówiła w fakcie narodzenia Syna Bożego i poprzez Golgotę. – Dzisiaj wchodzimy na to miejsce zarówno rodzenia się Syna Bożego, jak i na szczyt Golgoty, poprzez Eucharystię. Żłóbek, krzyż i Eucharystia stanowią naszą mądrość, która wymyka się w granicach ludzkiego umysłu, a którą przyjmujemy poprzez wiarę – powiedział kaznodzieja.

Abp Depo podkreślił, że jedynym prawdziwym sensem istnienia ludzkiego jest sens odzyskany dla świata i każdego człowieka przez Chrystusa, „albowiem w Nim było życie a życie było światłością ludzi. Ciemność jej nie ogarnęła”. – Dzięki Światłu które pochodzi z betlejemskiej groty możemy dostrzec inny wymiar życia, narodziny Jezusa są bowiem czymś więcej niż tylko nowością związaną z narodzeniem się człowieka – przekonywał hierarcha i wyjaśniał, że „tutaj sam Bóg zaczyna na nowo pisać historię, dając ludzkości nowy początek. Wcielenie Syna Bożego świadczy o Bogu, który nie wypuszcza z rąk swojego stworzenia. Na tym zasadza się ludzka nadzieja, nasza ludzka wolność i odpowiedzialność chrześcijanina za życie”.

Przywołał postaci św. Maksymiliana Kolbego, rodziny Ulmów, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, ukazując na ich przykładzie „przekonującą moc miłości Boga działającego w człowieku”. – Przykłady ich życia bardzo wyraźnie wskazują, że źródłem ich apostolstwa jest wiara w miłość Boga, która ogarnia człowieka bez reszty. I chociaż niektórym życie tych wybranych wydaje się być nieustanną smugą światła Bożego to jest równocześnie ich zgodą na krzyż – zauważył abp Depo i podkreślił, że wiara będąc łaską od Boga, jest jednocześnie niepokojem i trudną drogą.

– W naszych czasach, które są nieraz świadectwem oddalania się człowieka od
Boga, ludzie ci jawią się jako źródła wiary w świecie, bo stali się żywym wcieleniem Chrystusowej nauki o miłości, która daje człowiekowi moc – powiedział metropolita częstochowski i podkreślił, że wspomnienie narodzin Jezusa z Nazaretu stwarza dla każdego z nas kolejną szansę i możliwość odnalezienia w Chrystusie siebie i sensu swojego życia.

– Uwierzmy więc miłości jaką Bóg ma ku nam i przyjmijmy jej moc – zachęcał abp Depo.

Oprawę muzyczną podczas uroczystej Sumy tworzył Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani. Po Mszy św. chórzyści wykonali tradycyjnie koncert kolęd.

źródło: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews