Abp Wacław Depo: Powołanie to dar Boży, o który trzeba prosić

Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej 5 października uroczyście rozpoczęły nowy rok akademicki. Z tej okazji Mszy św. w kościele seminaryjnym Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie przewodniczył abp Wacław Depo.

W homilii, ku przestrodze, przywołał fakt z życia Kościoła w Niemczech:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1INAUGURACJA_WSD_HOMILIA_5_10_2018.mp3]

Eucharystię koncelebrowali: bp Andrzej Przybylski, bp Grzegorz Kaszak z diecezji sosnowieckiej oraz byli i obecni wykładowcy seminarium. W rozmowie z Radiem FIAT abp Wacław Depo powiedział, że czynnikiem decydującym o pójściu za głosem powołania jest wolność:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2INAUGURACJA_WSD_DEPO_5_10_2018.mp3]

Zdaniem bp. Grzegorza Kaszaka musimy być wdzięczni za tych, którzy zdecydowali się wstąpić do seminarium:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/3INAUGURACJA_WSD_KASZAK_5_10_2018.mp3]

O wyzwania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się podczas rozpoczętego roku akademickiego, zapytaliśmy rektora częstochowskiego seminarium, ks. dr. Grzegorza Szumerę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/4INAUGURACJA_WSD_SZUMERA_5_10_2018.mp3]

Po Mszy św. druga część inauguracji roku akademickiego odbyła się w auli seminaryjnej. Zaczęła się tradycyjnie od hymnu odśpiewanego przez scholę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/5INAUGURACJA_WSD_SCHOLA_5_10_2018.mp3]

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m.in. prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Roman Bogacz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/6INAUGURACJA_WSD_BOGACZ_5_10_2018-1.mp3]

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Duch Święty – Bóg i główny kierownik duchowy” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na zakończenie uroczystości odbyła się immatrykulacja kleryków I roku – trzech z archidiecezji częstochowskiej i jednego z diecezji sosnowieckiej.

W inauguracji roku akademickiego w częstochowskim seminarium uczestniczyli także przedstawiciele częstochowskich uczelni na czele z rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, prof. Anną Wypych-Gawrońską, księża reprezentujący seminaria z Radomia, Kielc i Kalisza, ojcowie paulini, byli i obecni pracownicy naukowi i administracyjni seminarium oraz klerycy.

Maciej Orman