Adoracje dla życia we Wspólnocie Bożego Ojcostwa

wbo

Najbliższa adoracja już 12 września 16.00-19.00 w Częstochowie w Domu Ojca, ul. św. Rocha 212 w programie: MSZA ŚWIĘTA (w intencjach składanych na ołtarzu, przyniesionych przed Mszą Świętą lub przesyłanych do nas na adres: centrum@ojcze.pl), ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.