Rocznica powstania Akcji Katolickiej

 

Dekretem z 24 listopada 1996 roku abp Stanisław Nowak powołał na nowo do życia w Archidiecezji Częstochowskiej Akcję Katolicką. Była to odpowiedź na wezwanie papieża Jana Pawła II, któremu bardzo zależało na reaktywacji w Polsce tego stowarzyszenia. Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r., jednak II wojna światowa przerwała jej działalność, a po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich. Chwile związane z reaktywacją Akcji Katolickiej w naszej diecezji wspomina abp senior Stanisław Nowak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/1akcja.mp3]

Początki działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Częstochowskiej wspomina też ks. prałat Jarosław Sroka, od początku związany ze stowarzyszeniem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/2akcja.mp3]

Przez lata działalności Akcja Katolicka skupiała środowiska katolickie, które przez różnego rodzaju przedsięwzięcia wypełniały chrześcijańskie powołanie pomocy innym i głoszenia Ewangelii. O dzisiejszym obliczu Akcji Katolickiej i zadaniach jakie przed nią stoją mówi jej prezes, Artur Dąbrowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/3akcja.mp3]

Obecnie Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej zrzesza ponad 600 osób działających w ponad 100 kołach parafialnych. Wolontariusze Akcji Katolickiej biorą czynny udział w parafialnych czy też diecezjalnych wydarzeniach. Oprócz pracy z osobami starszymi i młodzieżą, członkowie stowarzyszenia udzielają bezpłatnych porad prawnych potrzebującym pomocy a także organizują wyjazdy wakacyjne dla dzieci.

ZD