Alleluja! Jezus żyje! – liturgia Wigilii Paschalnej w Mstowie

Liczni wierni uczestniczyli w liturgii Wielkiej Soboty w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie. Uroczystości rozpoczęły się przed świątynią, gdzie nastąpiło poświęcenie nowego ognia oraz Paschału, symbolu Chrystusa Pana wiekuistej światłości świata. Paschał został procesyjnie wniesiony do kościoła przy trzykrotnie intonowanym śpiewie: Światło Chrystusa. Następnie kapłan odśpiewał Exultet, czyli Orędzie Wielkanocne. Przy dźwiękach organ i dzwonków, zaśpiewano radosne Chwała na wysokości Bogu. Po Liturgii Słowa nastąpiło poświęcenie i błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego. Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

ZD