Bibling w Radomsku

bibling

Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Radomszczańskiego zaprasza na Bible-ing, czyli cichą kontemplację Słowa Bożego w miejscach publicznych,  20 grudnia o godz. 15:00 na Placu 3-go Maja w Radomsku. Warto na to wydarzenie zabrać ze sobą Pismo Święte!