Biskupi o potrzebie tworzenia kultury powołań kapłańskich

Aby sprostać kryzysowi powołań kapłańskich i zakonnych, potrzebne jest tworzenie kultury powołaniowej w duszpasterstwie młodzieży, rodzinach i kościelnych stowarzyszeniach osób świeckich – uważa bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. powołań, który relacjonował tę tematykę we wtorek na 394. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w Warszawie.

W rozmowie bp Przybylski poinformował o najnowszych inicjatywach duszpasterstwa powołań w Polsce.

– Wspomniałem o strategii duszpasterstwa powołań wobec wiadomego kryzysu liczby powołań i do seminariów duchownych, i do zakonów żeńskich i męskich. Przypomniałem, że takie duszpasterstwo nie wynika tylko z braku powołań, ale jest stałą formą pracy Kościoła, który wspiera osoby powołane – bo nie my powołujemy tylko Pan Bóg – w rozeznawaniu i towarzyszeniu temu powołaniu. Przypomniałem też o koniecznym tworzeniu kultury powołaniowej, jego środowiska, bo wierzymy, że Pan Bóg powołuje, natomiast te powołania czasami właśnie nie mają dobrego środowiska do rozwoju. Duszpasterstwo powołań to tworzenie zdrowego środowiska powołaniowego – powiedział bp Andrzej Przybylski.

Duchowny wspomniał też o konkretnych propozycjach tworzenia kultury powołań: przede wszystkim chodzi o tworzenie w diecezjach zespołów powołaniowych, które zajęłyby się kwestią powołań w szerokim znaczeniu tego słowa – kapłańskich, zakonnych, rodzinnych, konsekracji świeckich.

Poinformował też o nowym składzie Rady Krajowej Duszpasterstwa Powołań. Jej skład tworzą osoby z różnych środowisk: przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich, członkowie duszpasterstw diecezjalnych, małżeństwa reprezentujące rodziny osób powołanych, członkowie świeckich instytutów życia konsekrowanego.

Krajowe Duszpasterstwo Powołań będzie realizować w tym roku szereg ogólnopolskich inicjatyw mających na celu zwiększenie liczby powołań w Kościele. Bp Przybylski wymienił m.in. kolejny tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, który przypada po Niedzieli Dobrego Pasterza (w tym roku 30 kwietnia), pielgrzymkę rodziców osób powołanych i wspierających powołania na Jasną Górę (np. grupy modlitewne modlące się za powołania, przyjaciele seminariów duchownych, przyjaciele osób powołanych). Jesienią odbędzie się natomiast ogólnopolska kongregacja osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań w całym kraju.

Delegat KEP zapowiedział też próbę, zainicjowaną wspólnie z krajowym duszpasterzem powołań ks. prof. Markiem Tatarem, tworzenia w ramach jednego z Wydziałów Teologicznych uczelni wyższych programu studiów dotyczących teologii i pedagogiki powołań. – Chodzi o to, abyśmy się mogli systemowo zastanowić nie tylko nad przyczynami kryzysu powołań, ale i nad pedagogiką tworzenia środowiska powołaniowego i bardzo konkretnego towarzyszenia osobom powołanym – powiedział bp Przybylski.

Gdzie jego zdaniem w Kościele w Polsce, pomimo kryzysu powołań, istnieje dziś największy potencjał na nowe powołania?

– Tworzenie środowiska powołaniowego to zaadresowanie duszpasterstwa powołań do wszystkich grup działających w Kościele – uważa bp Przybylski. – Te treści muszą być przede wszystkim w duszpasterstwie młodzieży – wspomnieliśmy o potrzebie obecności w duszpasterzy powołaniowych w szerokim spektrum tego duszpasterstwa – a jako priorytetowe środowisko wskazałem liturgiczną służbę ołtarza jako te, z którego zwłaszcza wyrastają powołania kapłańskie. A modlitwą i wrażliwością powołaniową powinniśmy się podzielić z ruchami i stowarzyszeniami jako jeden z elementów życia duchowego i troski o Kościół.

– Adresujemy to do wszystkich środowisk w Kościele, bo znakiem jego żywotności są powołania. To nie jest sprawa, którą martwią się tylko księża, bo może nas zabraknąć – to też troska rodzin chrześcijańskich, aby się o powołania modliły, i każdej grupy czy stowarzyszenia. Do nich też kierujemy potrzebę tworzenia kultury i środowiska sprzyjającego rozwojowi powołań – wyjaśnił delegat KEP ds. powołań.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

Źródło: misyjne.pl