Bł. Honorat Koźmiński – święty trudnych czasów

Bł. Honorat Koźmiński – święty trudnych czasów

bł. Honorat Koźmiński – Autor: Zbigniew Kotyłło – Obraz w ołtarzu w kościele Ojców Kapucynów w Nowym Mieście n. Pilicą | Źródło: www.honorat.pl

W dniu 13 października Kościół obchodzi wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, założyciela licznych zakonów bezhabitowych, w tym Honoratek i Westiarek, które miały pełnić posługę niejako w konspiracji przed carskim aparatem bezpieczeństwa.

ZOBACZ TEŻ > > > Rozmowa Aleksandry Mieczyńskiej z s. Natalią Kuklą

Bł. Honorat Koźmiński mawiał, że „osoba uboga ma wszystko u Boga”. O jego życiu i działalności pod czujnym okiem carskich służb opowiedziała s. Natalia Kukla ze Zgromadzenia Sióstr Honoratek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/1_honorat_kozminski_natalia_13_10.mp3]

Po wyjściu na wolność z Cytadeli Warszawskiej, spełnił swój zamiar i wstąpił do zgromadzenia Kapucynów. Tam odznaczył się jako wybitny kaznodzieja i spowiednik. Bł. Honorat Koźmiński żył w czasach po Powstaniu Styczniowym. Były to czasy silnej rusyfikacji, wymierzonej nie tylko w szkoły i urzędy, ale także w Kościół. Władze carskie doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że Kościół katolicki jest ostoją polskiego patriotyzmu, dlatego wydały mu cichą wojnę. W zaborze rosyjskim księża byli prześladowani, majątki kościelne konfiskowane, klasztory przekształcano w więzienia, a carska tajna policja uważnie obserwowała działalność polskich duchownych. Wtedy to bł. Honorat Koźmiński powoływał do życia zakony – w pewnym sensie – konspiracyjne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/2_honorat_kozminski_natalia_13_10.mp3]

ZOBACZ TEŻ > > > Siostry Honoratki – ciepło dla serc zapracowanych kobiet

Jak wielu innych wielkich świętych, również bł. Honorat Koźmiński miał w swoim życiu okres banicji, kiedy miał zakaz spowiadania, publicznego odprawiania Mszy św. oraz był odsunięty od swojej dotychczasowej działalności. Mimo tej próby nie zwątpił. Miał też wielki wkład w ustanowienie uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia oraz stworzył formularz Mszy św. dla tej uroczystości. Bez wątpienia bł. Honorat Koźmiński może być patronem osób przeżywających trudny czas lub mierzących się z trudnymi przeciwnościami. Kto jeszcze może się uciekać do niego?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/3_honorat_kozminski_natalia_13_10.mp3]

Bł. Honorat Koźmiński ze swoich dzieł poucza nas, że „życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie”.