Bp Przybylski: „Jesteśmy zbawieni przez cierpienie Boga”

Bp Przybylski: „Jesteśmy zbawieni przez cierpienie Boga”

Środa 21 września była dniem pielgrzymowania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z północnych dekanatów regionu radomszczańskiego do sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy. Z pielgrzymami spotkał się tam bp Andrzej Przybylski, który oprócz przewodniczenia Mszy św. udzielił wiernym także błogosławieństwa lourdzkiego.

Dekanalne Dni Chorych są bardzo ważną tradycją archidiecezji częstochowskiej. Jak podkreśla bp Andrzej, cierpienie ma wielką wartość, którą warto ofiarowywać w ważnych intencjach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/1_dekanalnedni_rozprza_przybylski_21_09.mp3]

Podczas homilii bp Andrzej Przybylski pokrzepił wiernych przypominając, że nawet jeśli Bóg w swojej wszechmocy nie zdecyduje by nas uzdrowić, to z pewnością obdarzy nas siłą, byśmy mogli się mierzyć ze swoimi trudami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/2_dekanalnedni_rozprza_przybylski_21_09.mp3]

W dalszym rozważaniu bp Andrzej przypomniał, że dla Boga nie ma ludzi niepotrzebnych. Nawet, gdy wydaje się, że jest inaczej, cierpiąca osoba ma swój współudział w dziele zbawienia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/3_dekanalnedni_rozprza_przybylski_21_09.mp3]

Dekanalne Dni Chorych dobiegły końca w regionach częstochowskim i radomszczańskim. W ciągu najbliższych dwóch dni, chorzy pielgrzymować będą w czwartek (22.09) do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej oraz w piątek (23.09) do sanktuariów Matki Bożej Zawierzenia w Praszce i Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu.

Homilia bp. Andrzeja Przybylskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/09/homilia_dekanalnedni_rozprza_przybylski_21_09.mp3]

Dekanalny Dzień Chorych - Rozprza