Bp Przybylski: Trwajmy w wielkiej modlitwie o pokój

1 kwietnia w Bazylice Jasnogórskiej odprawiona została Msza św. z modlitwą o pokój na wschodzie. Przewodniczył jej bp Andrzej Przybylski. Na Eucharystii zgromadzili się uczestnicy pielgrzymki Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Bp Przybylski przypomniał, że 367 lat temu, również 1 kwietnia król Polski Jan Kazimierz obrał Maryję za patronkę i Królową Korony Polskiej.

– Trzeba było życie dać, żeby coś ważnego ocalić. – mówił bp Przybylski podczas homilii.

– W pierwszym czytaniu, w proroctwie Ezechiela Bóg mówi, że chce zawrzeć przymierze ze swoim ludem. I nazwa to przymierzem pokoju. – rozważał Słowo Boże bp Przybylski, zaznaczając, że jedynie Bóg może nam dać pokój, który będzie dobry dla nas.

Adam Kiwacki dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w którym pełni funkcję prezesa.

Na zakończenie biskup pomocniczy podziękował przybyłym pątnikom za uczestnictwo w Mszy św. oraz prosił, by dalej głosili historię kresowiaków, aby pamięć o nich nie umarła.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich to organizacja społeczno-kulturalna, której celem jest głównie zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej części dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej.

Kazanie bp. Przybylskiego:

LN

Galeria: Radio Fiat

Bp Przybylski: Trwajmy w wielkiej modlitwie o pokój