Całodzienna adoracja w Emaus

„24 godziny dla Pana” to zainicjowana przez papieża Franciszka wielkopostna inicjatywa, odbywająca się we wszystkich diecezjach świata w piątek i sobotę przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu (w tym roku w dniach 17-18 marca). 24-godzinna modlitwa i adoracja miała miejsce także w Częstochowie, w Duszpasterstwie Akademickim Emaus.

W tych dniach otwarte drzwi kościołów są obrazem Miłosierdzia Bożego przygarniającego grzeszników. Główny motyw tegorocznej edycji stanowiły słowa: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika” (Łk 18, 13). Komentując kiedyś to zdanie z Ewangelii św. Łukasza, papież Franciszek powiedział, że w pokorze stajemy się zdolni do tego, aby bez udawania zanieść Bogu to, czym jesteśmy: ograniczenia i rany, grzechy i nędze, które obciążają nasze serca, i aby błagać o Jego miłosierdzie, aby On nas uzdrowił i podźwignął. To On nas podnosi, nie my wstajemy o własnych siłach. Im bardziej uniżamy się w pokorze, tym bardziej Pan nas wznosi ku górze. Patrząc na celnika, odkrywamy, skąd mamy zacząć na nowo: od uwierzenia, iż potrzebujemy zbawienia – zwraca uwagę Franciszek.

Adoracja w Duszpasterstwie Akademickim Emaus ma swoją tradycję, a inicjatywa „24 godziny dla Pana” sprawia, że wiele osób przybywa do kościoła, by w ciszy, sam na sam z Bogiem, a jednocześnie we wspólnocie Kościoła przeżywać święty czas Wielkiego Postu.

Bp Andrzej Przybylski, który przewodniczył Eucharystii rozpoczynającej 24-godzinne czuwanie, podkreśla znaczenie jedności Kościoła:

Bp. Przybylski przypomina, jak ważna jest wspólnotowa modlitwa w intencji pokoju:

Ks. Michał Krawczyk, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej, przybliża nam plan na całodobowe czuwanie dla Pana:

Inicjatywa „24 godziny dla Pana” odbyła się już po raz 10. przyciągając rzesze wiernych.

 

EG
Galeria: Radio Fiat

info Vatican News

24 godziny dla Pana - całodzienna adoracja w Emaus