Caritas apeluje o pomoc dla dzieci w Świętej Puszczy

Fot. Radio Fiat

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przyjęła w zeszłym tygodniu ponad 80-cioro dzieci z ośrodków opiekuńczych ze wschodniej Ukrainy. Mali uchodźcy zostali zakwaterowani w ośrodku rekolekcyjnym Święta Puszcza w Olsztynie. Utrzymanie takiej ilości dzieci jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, dlatego Caritas apeluje o wsparcie.

W Świętej Puszczy są nie tylko dzieci z ośrodków opiekuńczych z Zaporoża i Mariupola, ale także ich ukraińscy opiekunowie i kilka rodzin. Sytuację w jakiej się wszyscy znaleźli pokrótce omówiła Paulina Gradek z częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_dzieci_caritas_gradek_16_03.mp3]

Oprócz pomocy materialnej bardzo przyda się także pomoc finansowa. Ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas apeluje o taką formę wsparcia, wyjaśniając jednocześnie, że praca jaką wolontariusze wykonują w Świętej Puszczy jest jak życie rodzinne, tylko na dużo większą skalę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_dzieci_caritas_bator_16_03.mp3]

Caritas koordynuje pomoc uchodźcom nie tylko we własnych ośrodkach, ale w całej archidiecezji częstochowskiej. Paulina Gradek wyjaśniła, że również z myślą o ukraińskich rodzinach zostanie skonstruowana lista bieżących potrzeb, która będzie stale aktualizowana:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/3_dzieci_caritas_gradek_16_03.mp3]

Caritas jednocześnie apeluje aby dary dla uchodźców przywozić bezpośrednio do magazynu przy ul. Ogrodowej 24/44 w Częstochowie. Tam są sortowane i rozdzielane do miejsc, w których są najbardziej potrzebne. Dary zawiezione specjalnie do Świętej Puszczy, ośrodka w Żarkach lub innych miejsc i tak trafią następnie na Ogrodową, skąd po rozdzieleniu zostaną rozesłane ponownie, co powoduje więcej pracy dla wolontariuszy i wydłuża czas przekazania darów potrzebującym.