Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przez kolejne 15 lat z siedzibą przy ul. Rapackiego 3/5

caritas

Rada Miasta Częstochowy przegłosowała podczas XIV Sesji zwyczajnej (27 sierpnia) uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej na ulicy Rapackiego 3/5. Na tej właśnie działce znajduje się budynek Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Według wcześniejszych ustaleń dzierżawa miejskiego terenu miała być przedłużona Caritasowi na 10 lat, jednak radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt uchwały wydłużający ten okres do lat 15. Na sali zapanowała ożywiona dyskusja pomiędzy autorem projektu PiS-u, radnym Arturem Gawrońskim, a prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem. Ostatecznie o tym, na jaki okres teren przy ulicy Rapackiego zostanie wydzierżawiony Caritasowi zdecydowało głosowanie, w którym projekt uchwały autorstwa klubu PiS poparło 15 radnych, a przeciw było 13. Oznacza to, że Miasto wydzierżawiło Caritasowi ww. nieruchomość na okres 15 lat.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ks. Marek Bator jest wdzięczny radnym za zaufanie, którym obdarzyli instytucję, której przewodzi. – Okres 15 lat jest optymalny dla możliwości pozyskiwania środków unijnych, a bez nich trudno jest w pełni wykorzystać możliwości obiektu, który przecież służy dzieciom, młodzieży, osobom starszym, a więc w istocie nam wszystkim – podkreślił ks. Marek Bator