Caritas dla niepełnosprawnych

Źródło fot. caritas.pl

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony w 1992 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Caritas pamięta o osobach z niepełnosprawnościami nie tylko w tym dniu – mogą one znaleźć pomoc w licznych placówkach prowadzonych przez Caritas diecezjalne.

W roku 2006 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością, gwarantującą osobom niepełnosprawnym m.in. prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, do edukacji oraz do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2012 r.

– Jej przesłanie jest ważne i warto nie tylko 3 grudnia, ale na co dzień, dbać o zapewnienie możliwie pełnego udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia – zaznacza Justyna Sosnowska z Caritas Polska.

Aktywni i twórczy
Caritas diecezjalne w Polsce prowadzą dla osób niepełnosprawnych 63 warsztaty terapii zajęciowej (ok. 2500 uczestników), 47 środowiskowych domów samopomocy (ok. 1500 podopiecznych) oraz 8 zakładów aktywności zawodowej (zatrudnionych ponad 300 osób niepełnosprawnych). Ich podopieczni otrzymują specjalistyczną pomoc, a dzięki różnorodnym zajęciom, w których uczestniczą, stają się bardziej aktywni w życiu zawodowym i społecznym. Caritas Polska promuje dorobek artystyczny podopiecznych WTZ urządzając kiermasze ich rękodzieła, organizuje też szkolenia dla kadry. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju część wojewodów podjęła decyzję o zawieszeniu działalności placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Mimo zamknięcia placówek terapeuci cały czas pozostają w kontakcie z podopiecznymi, niosąc im wsparcie w formie zdalnej.

Z myślą o osobach chorych i niepełnosprawnych Caritas diecezjalne prowadzą w całej Polsce ponad 100 stacji opieki Caritas. Zapewniają one szeroki dostęp do świadczeń pielęgniarskich oraz pomocy socjalnej. Pacjenci mają również możliwość wypożyczenia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. Dla potrzebujących specjalistycznej pomocy działają ośrodki rehabilitacyjne oferujące dzienną lub całodobową opiekę, 11 zakładów opiekuńczo-leczniczych przyjmujących przewlekle chorych i hospicja zapewniające opiekę paliatywną.

Cieszyć się bliskością
– Życzymy zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunom i wszystkim angażującym się w pomoc dla nich, aby uważna troska i serdeczność towarzyszyły im na co dzień i aby te kontakty, te więzi między ludźmi w potrzebie i wspierającymi je osobami, dawały im dużo radości; aby cieszyli się bliskością drugiego człowieka i dostrzegali w niej miłość Pana Boga, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Informacje o formach wsparcia, jakiego Caritas udziela osobom z niepełnosprawnościami, są dostępne na stronie Caritas.

Źródło: caritas.pl