Chrystusa wybraliście, jako swojego Pana i Zbawiciela – abp Depo do nowych ceremoniarzy

Ustanowienie nowych ceremoniarzy, 14.05.2022, fot. ZD/Radio Fiat

Czterdziestu kandydatów na ceremoniarzy, pochodzących z 23 parafii archidiecezji częstochowskiej oraz jeden kandydat z diecezji katowickiej, otrzymało w sobotę 14 maja podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie uroczyste błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich wspólnotach parafialnych. Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, wraz z którym przy ołtarzu stanęli księża z parafii, z których pochodzą nowi ceremoniarze.
Abp Wacław Depo podkreślił, że funkcja ceremoniarza jest w Kościele ważna, ponieważ pomaga lepiej przeżywać liturgię Mszy św.:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/1_ceremoniarze_abpDepo_14_05_2022.mp3]

W wygłoszonej homilii abp Wacław Depo zaznaczył, zwracając się do ceremoniarzy, że ich obecność na tej Eucharystii jest wyraźnym wyznaniem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/2_ceremoniarze_abpDepo_14_05_2022.mp3]

Metropolita częstochowski powiedział również, że bez względu na późniejsze wybory są oni zobowiązani do stania przy Chrystusie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/3_ceremoniarze_abpDepo_14_05_2022.mp3]

Eucharystia z błogosławieństwem nowych ceremoniarzy była zwieńczeniem trwającego od stycznia kursu ceremoniarzy, w trakcie którego kandydaci poznawali obowiązki tej funkcji i przygotowywali się do jej sprawowania. Kurs został zorganizowany przez Liturgiczną Służbę Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Jej duszpasterz ks. Paweł Wróbel złożył życzenia nowym ceremoniarzom:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/4_ceremoniarze_ksWrobel_14_05_2022.mp3]

Uroczysta Msza św. była również wielkim przeżyciem dla samych ceremoniarzy. Swoimi wrażeniami podzielili się Jakub Grabowski i Adam Hamara z parafii św. Józefa Robotnika w Popowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/5_ceremoniarze_14_05_2022.mp3]

Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Homilia abp. Wacława Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/Homilia_abpDepo_nowi_ceremoniarze_14_05_2022.mp3]

 

Zobacz galerię zdjęć