Chrzest Polski wprowadził nas na mapy Europy

Chrzest Polski autorstwa Jana Matejki | Fot. domena publiczna

Dzień 14 kwietnia jest w Polsce obchodzony jako Święto Chrztu Polski. Ustanowiono je ustawą sejmową z 22 lutego 2019 roku jako pamiątkę tego historycznego wydarzenia, ponieważ dokładna data przyjęcia chrztu przez Mieszka I nie jest znana.

Wydarzenie to było przełomem w naszej historii z politycznego punktu widzenia. Koniec X wieku był okresem wychodzenia z tzw. „Wieków Ciemnych”, co zdecydowanie utrudniały napady Wikingów na północy oraz Maurów i Saracenów na południu kontynentu europejskiego. Ówczesne państwa chrześcijańskiej Europy nie liczyły się zbytnio z pogańskimi ludami. Z perspektywy europejskiej polityki Chrzest Polski był wydarzeniem, dzięki któremu zjednoczone przez Polan państwo plemienne zaczęto traktować jako pełnoprawny podmiot polityczny na arenie dziejów.

Chrzest, jako sakrament, niesie ze sobą także skutki duchowe. Bp Andrzej Przybylski wyjaśnia, że wówczas jako naród przyjęliśmy na siebie określone zobowiązania wobec Boga, mimo że symboliczny akt chrztu przyjął tylko Mieszko I:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_chrzest_polski_przybylski_13_04.mp3]

W XVII wieku papież Aleksander VII nadał Polsce zaszczytny tytuł Regnum Orthodoxum, czyli Królestwa Prawowiernego. Polacy jako piąty europejski naród – obok Hiszpanii, Francji, Portugalii i Węgier – zostali wyróżnieni takim tytułem. Bp Andrzej Przybylski nie ma wątpliwości, że powinniśmy sobie stale przypominać o wartościach przyjętych podczas Chrztu, za wierność którym już kiedyś zostaliśmy docenieni:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_chrzest_polski_przybylski_13_04.mp3]

Chrzest Polski jest uważany za symboliczny początek narodzin polskiej tożsamości narodowej. Poczucie przynależności do narodu polskiego formowało się w społeczeństwie ponad 300 lat. Dzięki zgodzie papieża Bonifacego VIII, Przemysł II został koronowany na króla w czerwcu 1295 roku, jednocząc Polskę po rozbiciu dzielnicowym, jako pierwszy polski monarcha od 219 lat. Wydarzenie to pokazuje, że polska historia i tożsamość jest nierozerwalnie związana z Kościołem.