Ciemnice w częstochowskich kościołach

Od wielkoczwartkowego wieczoru wierni gromadzą się w świątyniach, aby adorować Najświętszy Sakrament w tzw. ciemnicach.

Liturgia Wielkiego Czwartku wspomina Ostatnią Wieczerzę i wiedzie do tzw. ciemnicy, czyli miejsca, w którym symbolicznie Chrystus, po pojmaniu, oczekuje na swoją śmierć. W kościołach można adorować Najświętszy Sakrament aż do Liturgii Wielkiego Piątku. Prezentujemy zdjęcia z wybranych częstochowskich świątyń.

DC

Bazylika archikatedralna:

Bazylika jasnogórska:

Kościół rektoracki p.w. Najświętszego Imienia Maryi:

Kościół p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa:

Kościół p.w. Pana Jezusa Konającego (Rynek Wieluński):

Sanktuarium św. Józefa:

Kościół p.w. św. Rafała Kalinowskiego:

Fot. DC