Collegium Cantorum dla upamiętnienia Henryka Góreckiego

16 marca wieczorem w Bazylice Jasnogórskiej Chór Collegium Cantorum Filharmonii Częstochowskiej wystąpił z okazji 90. rocznicy urodzin Henryka Góreckiego. 

Janusz Siadlak, dyrektor Chóru Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” podkreśla zasługi kompozytora Henryka Góreckiego, które wniósł w budowę polskiej kultury muzycznej:

Profesor Włodzimierz Siedlik, gościnny dyrygent Chóru Filharmonii Częstochowskiej, opowiada o programie muzycznym koncertu:

Chór Collegium Cantorum Filharmonii Częstochowskiej w Bazylice Jasnogórskiej występował już wielokrotnie, między innymi przy okazji takich rocznic jak wybór Karola Wojtyły na głowę kościoła, czy koncert upamiętniający Krzysztofa Pendereckiego.

EG
Fot: Radio Fiat