Czas umacniania wspólnoty Kościoła – Liturgia Wielkiej Soboty

Triduum Paschalne to czas, kiedy Kościół najmocniej staje się wspólnotą. Stanowi istotę przeżywania męki i zmartwychwstania Chrystusa. Szczególną celebracją tego momentu jest uczestnictwo w Liturgii Godzin, której w Wielką Sobotę, w Archikatedrze św. Rodziny, przewodniczył ks. Marek Kundzicz, z kapituły archikatedralnej. W uroczystości udział wziął także abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski wyjaśnia, dlaczego jest to najważniejszy moment w całym roku liturgicznym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/04/1-abp-Wacław-Depo.mp3]

Jak podkreśla abp Wacław Depo, kontemplacja męki pańskiej może być także osobistym przeżyciem duchowym, jednak to, jak przejawi się w codzienności, zależy już bezpośrednio od samego człowieka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/04/2-abp-Wacław-Depo.mp3]

Po uroczystej Liturgii Godzin, abp Wacław Depo poświęcił pokarmy i skierował słowo do przybyłych, w którym przypominał o znaczeniu obecności zmartwychwstałego Chrystusa.

SW