Częstochowscy duchowni wobec totalitaryzmu

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie 5 grudnia odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Kościół i duchowni w czasach totalitarnych zawsze byli szczególnie obserwowani i kontrolowani przez aparat represji. Nie inaczej było także w Częstochowie, która od wieków jest Duchową Stolicą Polski. Kościół wspierał patriotyzm, dawał nadzieję i przez to był szczególnie piętnowany. Mówi dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, organizator konferencji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_Andrzej_Sznajder_05_12.mp3.mp3]

Jednym z gości konferencji był Ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, który mówił o sytuacji swojej parafii w okresie wojennym i powojennym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/2_ks_Adam_Glajcar_05_12.mp3]

Dla ks. dr Pawła Kostrzewskiego (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie) konferencja jest okazją do przypomnienia o postawach duchowieństwa częstochowskiego wobec totalitaryzmu. Na szczególną pamięć według niego zasługuje postać ks. Mariana Kruszyńskiego, kapelana wojskowego, który przeszedł wraz z wojskiem cały szlak wojenny, aż do Wielkiej Brytanii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/3_ks_Pawel_Kostrzewski_05_12.mp3]

Jedną z prelegentek konferencji była Dorota Czech – z Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, która zaprezentowała wystąpienie dotyczące zamordowanego w latach pięćdziesiątych proboszcza parafii w Poczesnej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/4_Dorota_Czech_05_12.mp3]

Konferencja odbyła się w trzech panelach, na których zaprezentowane zostały najnowsze badania historyków dotyczące rejonu częstochowskiego oraz Jasnej Góry.

MST