Częstochowska Caritas nagrodzona

OLYMPUS DIGITAL CAMERA19 grudnia Caritas archidiecezji częstochowskiej została uhonorowana przez Regionalną Organizację Pracodawców w Częstochowie zrzeszoną w Konfederacji Lewiatan nagrodą Szlachetne serce. Pomagam bo chcę 2014. Kapituła Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie dostrzegła wkład Caritas Częśtochowskiej w budowanie DOBRA wspólnego poprzez niesienie pomocy zarówno w lokalnym środkowisku, prowadząc m.in.: Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi Oaza czy Przytulisko im. św. Brata Alberta Chmielowskiego dla Bezdomnych Mężczyzn i Rodzin. Szerszy wymiar społeczny miała pomoc humanitaran udzielona mieszkańcom Ukrainy (Akcja Rodzina Rodzinie czy Konwój Humanitarny dla dzieci z Obwodu Doniecka).

Misją Caritas jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym sę trudnej sytuacji. Jestem przekonany, że razem możemy nieść jeszcze więcej DOBRA – podkreśla ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas.

fot. za caritas.czest.pl