Częstochowski Kościół świętuje swoją 90 rocznicę

KATEDRA WEB

Data 28 października jest dla wiernych naszej archidiecezji czasem uroczystego dziękczynienia Bogu za dar diecezji częstochowskiej.  To w roku 1925 papież Pius XI powołał do istnienia diecezję częstochowską na mocy bulli „Vixdum Poloniae unitas”.  Podobny piękny jubileusz świętuje kościół katedralny. To 29 października 1917 roku powstała parafia św. Rodziny, która po utworzeniu diecezji częstochowskiej zyskała miano katedry. Teodor Kubina – pierwszy biskup częstochowski dokonał aktu jej konsekracji 29 października 1950 roku.

Uroczystą Mszę św. odprawi w czwartek 29 października o godz. 18 w Bazylice Archikatedralnej Biskup Antoni Długosz.