Częstochowski KSM się szkoli

KSM (2)

Wybrany w grudniu ubiegłego roku zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży archidiecezji częstochowskiej w sobotę 30 stycznia wziął udział w szkoleniu prowadzonym przez asystenta generalnego KSM ks. Zbigniewa Kucharskiego.

Podczas kilkugodzinnych zajęć, które odbyły się w auli parafii pw. św. Jana Kantego w Częstochowie młodzi członkowie zarządu mieli okazję poznać m.in. analizę SWOT diecezji i samego zarządu (SWOT to technika służąca do porządkowania informacji wedle schematu: mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia) oraz zasady pracy zarządu diecezjalnego wedle klucza: widzieć, ocenić, działać.

Mówi ks. Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/01/1-ks.-Zbigniew-Kucharski.mp3]

W szkoleniu wziął udział również częstochowski asystent diecezjalny KSM-u, ks. Andrzej Witek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/01/2-ks.-Andrzej-Witek.mp3]

Obecny zarząd częstochowskiego KSM-u został ustanowiony po listopadowych wyborach dekretem ks. abp. Wacława Depo, który został przekazany 3 grudnia ubiegłego roku przez ks. Andrzeja Kuliberdę, Wikariusza biskupiego ds. duszpasterskich. Dekret został przekazany nowemu prezesowi KSM, Dominikowi Cekusowi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/01/3-Dominik-Cekus.mp3]

Paweł Kmiecik

KSM (1)

KSM (3)

KSM (4)