Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie – ks. abp Wacław Depo

abp_2911

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Mstowie 29 listopada odprawiona została Msza św., będąca ważnym akcentem w Roku Życia Konsekrowanego. O Paweł Greń, przeor i proboszcz parafii w Mstowie, rozpoczynając Eucharystię, podkreślił: Papież Franciszek ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg. Znaczenia uroczystości przydawała obecność przybyłego z Rzymu ks. Pawła Pawlaka, sekretarza opata generalnego kanoników regularnych laterańskich. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo, łącząc w swoim słowie Rok Życia Konsekrowanego z rozpoczynającym się Adwentem, a także zbliżającym się Rokiem Miłosierdzia. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie – apelował Metropolita Częstochowski, odnosząc się do sytuacji we współczesnym świecie. Drugim zadaniem obok czuwania w modlitwie jest poczucie wdzięczności, wdzięczności za dar Chrztu św. w wymiarze narodowym i indywidualnym każdego z nas, wdzięczności za dar życia konsekrowanego, za dar wszelkich wspólnot – dodawał abp Wacław Depo.

Homilia abp. Wacława Depo, wygłoszona podczas Mszy św.:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2015/11/abp_mstow_2911215.mp3]

Rok Życia Konsekrowanego, przeżywany od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 r. do 2 lutego 2016 r., obchodzony jest pod hasłem: Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Msza św., której 29 listopada 2015 r. w mstowskim Sanktuarium przewodniczył ks. abp Wacław Depo, miała dla gospodarzy – wspólnoty kanoników regularnych laterańskich szczególne znaczenie. Stanowiąc niezwykle ważny akcent w przeżywanym Roku Życia Konsekrowanego, wprowadzała wspólnotę i parafię w czas Adwentu, a także zbliżający się Rok Miłosierdzia. Ten czas będzie dla parafii i klasztoru w Mstowie tym bardziej znaczący, że abp Wacław Depo specjalnym Dekretem ustanawiającym kościoły jubileuszowe w Archidiecezji Częstochowskiej w Roku Świętym Miłosierdzia, datowanym na 22 listopada, a odczytanym przez ks. Mariusza Trojanowskiego, sekretarza arcybiskupa, podczas Mszy św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Mstowie, włączył Sanktuarium w poczet wyróżnionych w ten sposób, ale i obarczonych tym samym niezwykłą odpowiedzialnością, kościołów.

Już po uroczystej Mszy św. ks. abp Wacław Depo specjalnie dla Radia Fiat powiedział:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/11/ABP-DEPO-OK.mp3]

Rok Życia Konsekrowanego jest ważny także w życiu wspólnoty kanoników regularnych laterańskich, którzy od wielu wieków i ponownie od wielu lat posługują w parafii we Mstowie – mówił dla Radia Fiat przeor i proboszcz mstowskiej parafii, ks. Paweł Greń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/11/KS-GREN-OK.mp3]

Ks. Przemysław Soboń, członek mstowskiej wspólnoty kanoników regularnych laterańskich, także wspomina swoją drogę do odkrycia powołania do życia zakonnego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/11/KS-SOBON-OK.mp3]

tekst i zdjęcia Aleksandra Mieczyńska

WP_20151129_10_17_42_Pro

WP_20151129_10_17_49_Pro