Czy ekumenizm to droga rezygnacji z prawdy?

Grafika promująca tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; źródło: ekumenia.pl

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony w tym roku pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Temat ekumenizmu budzi wśród wiernych wiele pytań, wątpliwości, a czasem nawet zastrzeżeń. O tym, czym właściwie jest ekumenizm mówi ks. dr Mariusz Kocoł, doktor teologii ekumenicznej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/01_kocol_ekumenizm_01_19_01_2020.mp3]

Ruch ekumeniczny zaczął się poza Kościołem katolickim, który dołączył do tego ruchu po II soborze watykańskim. Jednym z przejawów ekumenicznej troski Kościołów i wspólnot kościelnych o jedność jest organizowany od 1968 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/02_kocol_ekumenizm_02_19_01_2020.mp3]

Tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w rejonie Częstochowy z racji obostrzeń rządowych nie są tak okazałe jak w poprzednich latach. Ks. Mariusz Kocoł zaprasza szczególnie na dwa wydarzenia, które będą miały miejsce w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/03_kocol_ekumenizm_03_19_01_2020.mp3]

Aby mówić o budowaniu jedności w wierze nie można zapomnieć o ludzkich relacjach i wzajemnej życzliwości. Zdaniem ks. Mariusza Kocoła, wzajemne stosunki między Kościołami i wspólnotami kościelnymi na terenie Częstochowy są naprawdę dobre.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/01/04_kocol_ekumenizm_04_19_01_2020.mp3]

Więcej informacji na temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan można znaleźć na stronie ekumenia.pl.

KG